StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wet kwaliteit, klachten e
Artikelen
19/05/18Planetary Emergency
15/05/18Pall letter to California
14/05/185G - Advantages - Disadva
13/05/18Shocking analysis of bloo
09/05/185G Radiation Dangers –
07/05/18The rapid rise of Autism
Berichten Nederland
21/05/18Mobiele telefoons veroorz
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
16/05/18Explosieve toename van kl
16/05/1833 meter hoge zendmast in
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
23/04/18Nuenenaren massaal ziek d
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
29/04/18Mail naar: het kerkbestuu
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Onrust in Haarlo door zendmast van KPN    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Onrust in Haarlo door zendmast van KPN
maandag, 04 december 2017 - Dossier: Algemeen


Bron 1: www.tubantia.nl/achterhoek/onrust-in-haarlo-door-zendmast-van-kpn~aed7a5aa/
3 dec. 2017

HAARLO - In Haarlo is onrust ontstaan over zendmast voor mobiele telefonie, die KPN dicht bij het dorp wil plaatsen. Al 130 inwoners ondertekenden een petitie daartegen. Ze willen het gevaarte op minstens een kilometer van de bebouwde kom.

Het houdt de gemoederen flink bezig dat KPN in de buurt van de Haarlose bebouwde kom een bijna 40 meter hoog gevaarte wil installeren om de mobiele telefonie en het internet ter plekke te verbeteren. Ruim een vijfde deel van de dorpsbewoners (130 van de omtreeks 600) zette een handtekening onder een petitie, die ervoor moet zorgen dat de zendmast op minstens een kilometer buiten de woonkern wordt geplaatst.

EHS
EHS-patiënten ........ en ........ zeggen dat de gekozen locatie dicht bij Haarlo hen radeloos. EHS is de afkorting voor Elektromagnetische Hyper Sensiviteit. Patiënten met EHS worden ziek van straling door mobiele apparatuur. Bijna overal worden mobiele telefoons, tablets, pc’s en printers worden gebruikt, staan zendmasten en is Wifi aanwezig. Zodoende kunnen zij vrijwel nergens meer heen.

Beschermende kleding
,,Alleen met beschermende kleding aan kan ik nog snel boodschappen doen”, vertelt ......... Tot vijf jaar geleden woonde zij in Leiden, waar ze allerlei aanvankelijk onverklaarbare klachten kreeg, tot de boosdoener - een op 150 meter van haar flat geplaatste zendmast - als zodanig werd ontdekt. Op de kaart van Nederland zocht ze naar een voor haar leefbare plek en ze verhuisde naar Haarlo.

De beoogde KPN-zendmast dicht bij Haarlo veroorzaakt vrees onder de dorpelingen. ,,Natuurlijk willen alle Haarloërs een goed bereik voor hun mobiele communicatiemiddelen, maar dat hoeft toch niet ten koste van alles te gaan’’, zegt Eef van Leeuwen van het lokale retraitecentrum Erve Veldink, een van de initiatiefneemsters van de petitie.,, Daarvoor bestaan genoeg mogelijkheden, die minder verstrekkende gevolgen hebben. Bij ons komen mensen met een burn-out en andere gezondheidsklachten die te maken hebben met drukte en straling. Zij kunnen hier niet meer verblijven als te dichtbij een zendmast geplaatst wordt. Nog even en er is nergens in ons land meer een plek waar EHS-patiënten kunnen leven.”

Serieus nemen
Intussen hebben al ruim twintig Haarloërs in brieven en zienswijzen aan de gemeente beargumenteerd waarom het gevaarte ver buiten de bebouwde kom moet komen. Zij vinden vooral dat de leefomstandigheden en gezondheidsrisico’s voor mensen en dieren in Haarlo en omgeving gerespecteerd dienen te worden. Onder hen bevinden zich ook bijen- en melkveehouders alsmede ondernemers. Een aantal van hen kondigde al aan officieel bezwaar in te dienen wanneer de zendmast dicht bij hun bedrijf wordt gesitueerd. ,,Wij willen door de gemeente en KPN serieus worden genomen’’, verklaart Van Leeuwen.

Van de gemeente kregen de betrokken Haarloërs te horen dat Berkelland bij het installeren van zendmasten het landelijk beleid volgt. Als er een omgevingsvergunning nodig is voor de antennes is de lokale overheid verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en bouwkundige procedures. Een ambtenaar deelde .......... echter schriftelijk mee dat de gemeente autonoom is om te optreden en er dus op gezondheidsbezwaren valt te reageren.

Inloopavond
De gemeente Berkelland houdt dinsdag 12 december in zaal Prinsen een inloopavond voor Haarloërs, waar de stand van zaken wordt toegelicht. De Jong kan daar niet bij zijn, omdat daar ongetwijfeld veel bezoekers zullen komen met hun mobieltje op zak. Ze zou graag zien dat zogenaamde ‘witte zones’, stralingsarme gebieden, in het land komen. ,,Het mag toch niet zo zijn dat economische en andere maatschappelijke belangen zwaarder wegen dan die van de gezondheid van burgers’’, luidt haar hartenkreet.

De namen van betrokkenen zijn op hun verzoek uit bovenstaande tekst verwijderd.


Bron 2: www.achterhoeknieuwsborculoruurlo.nl/nieuws/algemeen/185005/kpn-antennemast-haarlo-lastig-dilemma-
2 dec. 2017

KPN antennemast Haarlo lastig dilemma

HAARLO - Het bereik van KPN in Haarlo was volgens de inwoners onvoldoende en dus werd er een verzoek ingediend voor signaalversterking, ofwel een antennemast. Inmiddels ligt er een uitnodiging van de gemeente voor een tweede inloopbijeenkomst op 12 december, maar feit is dat zij lijnrecht tegenover een bewonerscollectief van ruim 20 inwoners staat dat tegen de voorgestelde locaties is.

Door Rob Weeber

De eerste voorkeurslocatie voor KPN werd door de gemeente middels een brief bekend gemaakt, waarna het bewonerscollectief werd opgericht en een petitie van 130 inwoners richting de gemeente ging. Het bleek een plek bij het voetbalveld te zijn, een plek waar de mast het meest optimale bereik zou hebben. Het collectief stuurde haar zienswijze omtrent de beslissing in, wat leidde tot een eerste inloopbijeenkomst. Echter, dit was volgens het collectief een 'wassen neus'. De eerder ingezonden zienswijze van het collectief kon mondeling herhaald worden, maar er was geen enkele beleidsmaker aanwezig. De gemeente diende daarop in overleg met KPN en het Antennebureau een viertal alternatieve locaties in en nodigde de inwoners uit voor een tweede inloopbijeenkomst, welke op 12 december plaatsvindt. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de inwoners hun voorkeur uitspreken voor een van de alternatieve locaties. Ook wethouder Patricia Hoytink-Roubos zal dit keer aanwezig zijn, evenals KPN en het Antennebureau. Verder is bekend dat de gemeente de beslistermijn omtrent het toekennen van de omgevingsvergunning heeft verruimd tot 2 februari.

Eef van Leeuwen is woordvoerder van het bewonerscollectief en legt uit waarom het collectief tegen de voorgestelde locaties is. ''Wij zijn niet tegen een antennemast, maar wel tegen een mast die te dicht op de bebouwing staat in verband met stralingsziekte. In het dorp wonen twee mensen die aantoonbaar last hebben van deze ziekte, Elektrohypersensitiviteit (EHS) genoemd. Een ervan is juist vanwege de hooggevoeligheid voor straling vanuit de randstand naar Haarlo verhuisd. EHS wordt inmiddels door de WHO erkend. Voordeel van Haarlo is dat het een landelijk karakter heeft met relatief weinig stralingsinvloed. Het is een plek, waar mensen die last van EHS hebben, tot rust kunnen komen. Erve Veldink is mijn retraitecentrum, waar ik jaarlijks veel mensen ontvang die juist vanwege dit aspect hier verblijven. Ik ben van mening dat Nederland plekken als Haarlo moet koesteren en in stand houden. Het enige wat wij vragen is een plek te kiezen die 1 km buiten het dorp ligt. We hebben zelf drie locaties aangewezen die hiervoor in aanmerking komen. Een ervan komt overeen met de wens van KPN om aan de zuidkant van het dorp te bouwen. Hiervoor zou de picknickplaats aan de Eibergseweg geschikt zijn. Maar ook de bestaande hoogspanningsmasten aan de Oude Eibergseweg en tussen de Wolinkweg en Waterhoekdijk voldoen voor ons. Verder vinden we een mast van 40 meter hoogte niet in het landschap passen.''
Navraag bij de gemeente leert dat zij op 12 december de bewoners inlicht omtrent de stand van zaken. Verder wil zij niet vooruitlopen op de uitkomst van de avond. Een woordvoerder van KPN bevestigt dat er vier alternatieve locaties zijn, waarmee zij uit de voeten kunnen. Verder weg is volgens hen niet mogelijk in verband met het beschermde natuurgebied. Het gebruik van bestaande hoogspanningsmasten is voor hen geen optie, het past niet in de bestaande netwerkplanning. En dus is de gemeente aan zet op 12 december.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer