StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
05/02/18Voorlichting voor wie nie
23/01/18Meetspecialisten, afsc
Artikelen
21/02/18Noppies introduceert tege
18/02/18Can Cell Tower Radiation
14/02/18Vaccins: een veiligheidsv
11/02/18Autisme: New CDC Statisti
09/02/18De Volkskrant: Leven met
08/02/18Skepsis en de Vereniging
Berichten Nederland
16/02/18Blogs Hugo Schooneveld (v
15/02/18Mogelijk toch 5G-netwerk
15/02/185G: Nederlandse overheid
09/02/18Haarlemmers stappen naar
06/02/18Foto's: Ziek van Straling
Berichten België
14/02/18Stralingsoverlast door ze
13/02/18Strenge stralingsnormen b
Berichten Internationaal
21/02/18Engeland: smart meters -
17/02/1818 child smart watches fa
16/02/18Duitsland: Tewlekom - waa
15/02/18USA: SpaceX mag van FCC-v
Ervaringen | Appellen/oproepen
09/02/18Burostoel met smart activ
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
Onderzoeken
21/02/18Elektromagnetische velden
21/02/18New Large Animal Study, L
15/02/18Effects of electromagneti
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
23/01/18Reeks publicaties op juri
23/01/18Juridisch advies en begel
19/01/18Afspraken voor beterere t
Oproepen
21/03/18Gratis informatiebijeenko
17/03/18Cursus straling meten voo
03/03/18Lezing: Wat doen elektrom
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
20/02/18Voorbeeldbrief Gemeentera
11/02/18Open brief aan KPN na ond
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
‘Thuiszitters’ ziek van straling op school    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

‘Thuiszitters’ ziek van straling op school
zondag, 30 juli 2017 - Dossier: Algemeen


Bron: www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/thuiszitters_ziek_van_straling_op_school.pdf
juli 2017

Samenvatting
Momenteel gaan ca. 15.000 leerplichtige kinderen om uiteenlopende redenen niet regelmatig
naar school. Ministers uit drie departementen gaan in overleg met schoolbesturen na wat
mogelijk is om elk jaar een kwart van deze afwezigen weer naar school te krijgen. Daarvoor zijn
aanpassingen aan school nodig en moeten belemmeringen voor de leerlingen worden
weggenomen. Gegevens over het aantal kinderen met elektrostress (EHS) zijn er niet. Er zijn
meestal sterke stralingsbronnen in de klas (computer, WiFi, telefoon) en er wordt draadloos met
het internet gecommuniceerd. Voor kinderen met EHS is dat een beletsel om de lessen bij te
wonen. Voor hen dient computergebruik in de klas beperkt te worden en de
internetcommunicatie te laten verlopen per draad (ethernet) en niet draadloos. Idealiter zullen
er in school veldvrije ‘vluchtplekken’ komen waar kinderen zich kunnen terugtrekken om te
‘resetten’. Het is tijd dat overheden en schoolleidingen aandacht krijgen voor het probleem
elektrogevoeligheid om de getroffen leerlingen (weer) in staat te stellen de school te bezoeken en
lessen te volgen.


Voor het volledige artikel zie bovenstaande link.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer