StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
19/04/18Metaalkeuze ter behoeve v
08/03/18Boeken over EMV / stralin
Artikelen
21/04/18Report on National Toxico
20/04/18COMPILATIE: Maatregelen v
20/04/18Vaccins: International sc
19/04/18Scientific Research On 5G
16/04/18Deadly common combo produ
13/04/18Can Cell Phones Cause Fem
Berichten Nederland
21/04/18It’ers breken via web i
21/04/18Grote groei mobiele netwe
20/04/18Gezondheidsraad: Hoogspan
19/04/18Informatieavond over zend
16/04/18(Press release) Phonegate
Berichten België
03/04/18Teken de petitie tegen ve
29/03/18Huidkanker: “België he
Berichten Internationaal
22/04/18Scientific Hearing At The
19/04/18Huawei boss warns the pot
17/04/18Bulging Debt May Spell Tr
15/04/18Huidkanker: Incidentie in
Ervaringen | Appellen/oproepen
20/04/18Skin Cancer, Cell phones
14/04/18Video over straling thuis
11/04/185G en LED verlichting; sl
Onderzoeken
13/04/18Electromagnetic radiation
11/04/18Semi-quantitative proteom
26/03/18Aggressive Brain Tumors o
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
23/01/18Reeks publicaties op juri
Oproepen
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
07/04/18EHS Uitnodiging landelijk
29/03/18Bijeenkomst Klankbordgroe
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
05/04/18Brief naar Monique Beerla
04/04/18Volkskrant: e-mail naar d
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Huidkanker: Incidentie invasief melanoom sterk toegenomen in Europa tussen 1995-2012    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Internationaal

Huidkanker: Incidentie invasief melanoom sterk toegenomen in Europa tussen 1995-2012
zondag, 15 april 2018 - Dossier: Internationale berichten


Bron: www.iknl.nl/over-iknl/nieuws/nieuws-detail/2018/03/26/incidentie-invasief-melanoom-sterk-toegenomen-in-europa-tussen-1995-2012
26 maart 2018

De incidentie van huidmelanomen is in Europa in de periode 1995 - 2012 sterk toegenomen, zowel bij mannen als vrouwen. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan dunnere tumoren. Dat blijkt uit een grote internationale studie, waaraan achttien Europese kankerregistraties deelnamen aangevuld met gegevens van meer dan 117 miljoen mensen. Volgens de onderzoekers tonen de resultaten van deze studie aan dat er in Europa extra preventieve maatregelen nodig zijn om de blootstelling aan uv-straling, met name in de kindertijd, te beperken. Daarnaast is aanvullend onderzoek nodig om vroegtijdige, doelgerichte detectie van agressieve melanomen mogelijk te maken.

In deze studies zijn trends geanalyseerd ten aanzien van de incidentie van melanoom in situ en invasief melanoom in een aantal Europese landen in de periode 1995 en 2012, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen dunne en dikkere melanomen De onderzoekers verzamelden hiervoor geanonimiseerde gegevens uit diverse Europese kankerregistraties, waaronder de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze gegevens werden samengevoegd en gecombineerd in een databank met informatie over leeftijd, geslacht, diagnosejaar, histologisch type, tumorlocatie, gedrag (invasief of in situ) en laesiedikte. Gegevens over sterfte werden verkregen uit publieke databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De aldus opgebouwde databank omvatte gegevens van meer dan 117 miljoen inwoners, inclusief informatie over circa 415.000 huidmelanomen geregistreerd door achttien Europese kankerregistraties (waarvan zeven met een landelijke dekking). De onderzoekers stelden in de periode 1995 - 2012 een statistisch significante stijging vast van de incidentie van zowel invasieve melanomen (gemiddelde jaarlijkse relatieve verandering 4% bij mannen en 3% bij vrouwen) als melanoom in situ (gemiddelde jaarlijkse relatieve verandering 8% bij mannen en 6% bij vrouwen).

Beschouwing resultaten
De toename van invasieve laesies lijkt volgens de onderzoekers vooral te wijten aan dunne melanomen met een gemiddelde jaarlijkse relatieve verandering van 10% bij mannen en 8,3% bij vrouwen. De incidentie van dikke melanomen nam eveneens toe, hoewel deze toename de afgelopen jaren langzamer verliep. De incidentietrends varieerden aanzienlijk tussen de diverse kankerregistraties. De stijging in Nederland was groter dan in de andere landen. Uit de studie blijkt verder dat de sterfte door invasief melanoom tussen 1995 en 2012 bleef stijgen in Noorwegen, IJsland (alleen bij oudere patiënten), Nederland en Slovenië.

Conclusie en aanbevelingen
L. Sacchetto en collega’s concluderen dat deze studie aantoont dat de incidentie van huidmelanoom in Europa in de periode 1995 - 2012 sterk is toegenomen, zowel bij mannen als vrouwen. Deze stijging was voornamelijk toe te schrijven aan dunnere laesies. De incidentie van in situ tumoren nam ook toe, met een steilere trend vergeleken met invasieve gevallen. De incidentie van dikke laesies nam echter minder sterk toe. Daarnaast levert een eerdere diagnose ogenschijnlijk geen compensatie voor de algehele toename van het risico op een melanoom, omdat in dit dertien Europese landen omvattende onderzoek nog steeds een toename laat zien van dikke laesies en ook een lichte toename van de melanoomsterfte.

Op basis van deze bevindingen stellen de onderzoekers dat we in Europa niet kunnen afzien van de noodzaak van extra preventieve maatregelen ter beperking van de blootstelling aan UV-straling met name in de kindertijd. Dit sluit aan op de European Code Against Cancer om dikke laesies te voorkomen. Verder zijn verbeteringen in onderzoek hard nodig voor eerdere, doelgerichte detectie van agressieve melanomen.

Participerende kankerregistraties
Aan deze studie werkten mee onderzoekers en artsen van Piedmont Cancer Registry, National Cancer Registry Ireland, Geneva Cancer Registry, Scottish Cancer Registry, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, Department of Epidemiology IMIB-Arrixaca (Murcia), Cluj Regional Cancer Registry, Tarragona Cancer Registry, Austrian National Cancer Registry, Institute for Social Medicine and Epidemiology (University Lübeck), Cancer Registry of Norway, Nederlandse Kankerregistratie, Escuela Andaluza de Salud Pública (Granada), Icelandic Cancer Registry, Cancer Registry and Histopathology Department (Ragusa, Italy), Belgian Cancer Registry, National Cancer Registration Service (Cambridge) en Epidemiology and Cancer Registry (Slovenia).

Sacchetto L, Zanetti R, Comber H, Bouchardy C, Brewster DH, Broganelli P, Chirlaque MD, Coza D, Galceran J, Gavin A, Hackl M, Katalinic A, Larønningen S, Louwman MWJ, Morgan E, Robsahm TE, Sanchez MJ, Tryggvadóttir L, Tumino R, Van Eycken E, Vernon S, Zadnik V en Rosso S. ‘Trends in incidence of thick, thin and in situ melanoma in Europe’. Eur J Cancer. 2018 Mar;92:108-118.
Meer informatie over deze publicatie is verkrijgbaar via bibliotheek@iknl.nl


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer