StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/01/18Toon : de 'slimme' thermo
14/01/18Medical Dictionary; micro
Artikelen
14/01/18Can Cell Phones Cause Fem
14/01/18Wetenschappers binden str
12/01/18Apple: Open letter from J
12/01/18Studenten die vaker met s
08/01/18Zonnepanelen; Solar Panel
06/01/18FCC geeft vergunning voor
Berichten Nederland
18/01/18Unlimited 4G voor thuis g
17/01/18Vergaderlocatie / cursusr
14/01/18Ziek van Straling; Fotose
12/01/18Stripheldenbuurt wil geen
12/01/18Stijging aantal euthanasi
Berichten België
18/01/18Aartselaar / Reet: Buren
10/01/18Vereniging ElektroHyperSe
Berichten Internationaal
15/01/18Frankrijk pakt belabberde
12/01/18Oostenrijk: Richtlijnen v
12/01/18Frankreich verordnet Stra
09/01/18USA: CDPH Cell Phone Safe
Ervaringen | Appellen/oproepen
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
12/01/18Bijnier probleem met smar
Onderzoeken
03/01/18EMFs + Wildlife
29/12/17Radiofrequency EMFs and H
19/12/17624 wetenschappelijke
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/01/18Afspraken voor beterere t
01/01/18Antennebeleid op basis va
15/12/17(Persbericht) Phonegate:
Oproepen
10/12/17Haarlem: Raadsmarkt ZENDM
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
19/01/18Brief aan Agentschap Tele
18/01/18Brief naar de gemeente Ut
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Hoge Gezondheidsraad; 4G: sneller surfen, maar wat zijn de risico’s    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Hoge Gezondheidsraad; 4G: sneller surfen, maar wat zijn de risico’s
woensdag, 17 december 2014 - Dossier: Berichten Belgie


Bron: www.belg.be/41524/nieuws/4g-sneller-surfen-maar-wat-zijn-de-risicos/ .
17 dec. 2014


De Hoge Gezondheidsraad heeft zich gebogen over de mogelijke risico’s van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV) van mobiele-telefonienetwerken van de vierde generatie (4G).

Opkomst 4G

Zowel in België als in het buitenland wordt er druk gewerkt om communicatie via mobiele-telefonienetwerken van de vierde generatie (4G) mogelijk te maken. Hierdoor wordt surfen op het internet via mobiele telefoon (‘smartphone’), laptops en tablets een stuk sneller.

Voorzorgsbeginsel

Ondanks het feit dat er duizenden wetenschappelijke publicaties verschenen zijn over een mogelijke invloed van RF EMV op de gezondheid, is er geen eenduidig antwoord op dit moment.

De Hoge Gezondheidsraad meent dan ook dat zijn eerdere aanbevelingen, waaronder de aanbevolen blootstellingslimieten, nog steeds geldig zijn. Het voorzorgsbeginsel is een middel om onherstelbare schade aan de volksgezondheid te voorkomen.

Oudere technologieën snel vervangen

Het gebruik van draadloze communicatie groeit enorm sterk —thans is sprake van een verdubbeling binnen elke twee jaar. Als die groei doorzet, moeten oudere draadloze-communicatietechnologieën snel vervangen worden door nieuwere systemen zoals 4G en dit om de blootstelling aan RF EMV te beperken.

Brochure “Elektromagnetische velden en gezondheid”

Voor praktische maatregelen die u kunt nemen om uit voorzorg de blootstelling te beperken, verwijzen we naar de brochure ‘Elektromagnetische velden en gezondheid’ van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Onderzoek naar sociale patronen

Verder plaatst de Raad de relatie tussen draadloze communicatie en volksgezondheid in een breder perspectief. De sterke toename van het gebruik van het internet en onderlinge communicatie ’altijd en overal’ leidt tot andere sociale patronen en veranderd gedrag. Speciale aandacht verdient de verschuiving van het gebruik naar steeds jongere leeftijden. Het bedienen van smartphones en tablets is voor jonge kinderen relatief gemakkelijk en hier liggen de gevaren van dwangmatig gebruik en onwenselijke en ongewenste internetervaringen op de loer. De HGR beveelt aan dat onderzoek naar al deze aspecten van draadloze-communicatietechnologieën wordt gestimuleerd.

Het volledige advies nr. 8927 is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad: tinyurl.com/HGR-8927-4G .

Enkele oudere gerelateerde adviezen van de Hoge Gezondheidsraad:

Aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoontoestellen (GSM) door de algemene bevolking (2004). Advies HGR 6.605-5.

Advies van de Hoge Gezondheidsraad met betrekking tot het Ontwerp van Koninklijk Besluit houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz (2005). Advies HGR nr. 8103.

Mogelijke biologische effecten van gemoduleerde microgolven (2008). Advies HGR nr. 8194.

Advies betreffende de normering voor zendmasten (2009). Advies HGR nr. 8519.

Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het specifieke energieabsorptietempo en de reclame voor consumentenproducten die radiogolven uitzenden (2011). Advies HGR nr. 8770.

Bron: Hoge Gezondheidsraad


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer