StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wet kwaliteit, klachten e
Artikelen
22/05/18Electromagnetic radiation
22/05/18Selected studies on elect
19/05/18Planetary Emergency
15/05/18Pall letter to California
14/05/185G - Advantages - Disadva
13/05/18Shocking analysis of bloo
Berichten Nederland
22/05/18Mobiele telefoons veroorz
22/05/18'Met de huidige insectens
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
16/05/18Explosieve toename van kl
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
23/04/18Nuenenaren massaal ziek d
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
29/04/18Mail naar: het kerkbestuu
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Hoge Gezondheidsraad; 4G: sneller surfen, maar wat zijn de risico’s    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Hoge Gezondheidsraad; 4G: sneller surfen, maar wat zijn de risico’s
woensdag, 17 december 2014 - Dossier: Berichten Belgie


Bron: www.belg.be/41524/nieuws/4g-sneller-surfen-maar-wat-zijn-de-risicos/ .
17 dec. 2014


De Hoge Gezondheidsraad heeft zich gebogen over de mogelijke risico’s van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV) van mobiele-telefonienetwerken van de vierde generatie (4G).

Opkomst 4G

Zowel in België als in het buitenland wordt er druk gewerkt om communicatie via mobiele-telefonienetwerken van de vierde generatie (4G) mogelijk te maken. Hierdoor wordt surfen op het internet via mobiele telefoon (‘smartphone’), laptops en tablets een stuk sneller.

Voorzorgsbeginsel

Ondanks het feit dat er duizenden wetenschappelijke publicaties verschenen zijn over een mogelijke invloed van RF EMV op de gezondheid, is er geen eenduidig antwoord op dit moment.

De Hoge Gezondheidsraad meent dan ook dat zijn eerdere aanbevelingen, waaronder de aanbevolen blootstellingslimieten, nog steeds geldig zijn. Het voorzorgsbeginsel is een middel om onherstelbare schade aan de volksgezondheid te voorkomen.

Oudere technologieën snel vervangen

Het gebruik van draadloze communicatie groeit enorm sterk —thans is sprake van een verdubbeling binnen elke twee jaar. Als die groei doorzet, moeten oudere draadloze-communicatietechnologieën snel vervangen worden door nieuwere systemen zoals 4G en dit om de blootstelling aan RF EMV te beperken.

Brochure “Elektromagnetische velden en gezondheid”

Voor praktische maatregelen die u kunt nemen om uit voorzorg de blootstelling te beperken, verwijzen we naar de brochure ‘Elektromagnetische velden en gezondheid’ van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Onderzoek naar sociale patronen

Verder plaatst de Raad de relatie tussen draadloze communicatie en volksgezondheid in een breder perspectief. De sterke toename van het gebruik van het internet en onderlinge communicatie ’altijd en overal’ leidt tot andere sociale patronen en veranderd gedrag. Speciale aandacht verdient de verschuiving van het gebruik naar steeds jongere leeftijden. Het bedienen van smartphones en tablets is voor jonge kinderen relatief gemakkelijk en hier liggen de gevaren van dwangmatig gebruik en onwenselijke en ongewenste internetervaringen op de loer. De HGR beveelt aan dat onderzoek naar al deze aspecten van draadloze-communicatietechnologieën wordt gestimuleerd.

Het volledige advies nr. 8927 is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad: tinyurl.com/HGR-8927-4G .

Enkele oudere gerelateerde adviezen van de Hoge Gezondheidsraad:

Aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoontoestellen (GSM) door de algemene bevolking (2004). Advies HGR 6.605-5.

Advies van de Hoge Gezondheidsraad met betrekking tot het Ontwerp van Koninklijk Besluit houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz (2005). Advies HGR nr. 8103.

Mogelijke biologische effecten van gemoduleerde microgolven (2008). Advies HGR nr. 8194.

Advies betreffende de normering voor zendmasten (2009). Advies HGR nr. 8519.

Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het specifieke energieabsorptietempo en de reclame voor consumentenproducten die radiogolven uitzenden (2011). Advies HGR nr. 8770.

Bron: Hoge Gezondheidsraad


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer