StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
06/11/17Beschermen tegen de ra
12/10/17Meetspecialisten, meet
Artikelen
18/11/17Vuile stroom (netvervuili
16/11/17ADHD is meer een probleem
16/11/17Mobile phones cause letha
16/11/17Mt Nardi Wildlife Report
15/11/17Cell Phone Headaches –
14/11/1715.000 wetenschappers uit
Berichten Nederland
19/11/17De iPad-school van Mauric
18/11/17KWF collecteert met stral
16/11/17Promotie van een psycholo
16/11/17Toename van klachten in N
14/11/17Aantal antenne-installati
Berichten België
14/11/17Hoe gezond of ongezond is
24/10/17NMBS-baas Sophie Dutordoi
Berichten Internationaal
18/11/17IARC-WHO: Global burden o
18/11/17Duits verbod op 'slimme'
14/11/17De stralingsbelasting en
09/11/17Bill Gates and Steve Jobs
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/11/17Alice kan niet tegen stra
12/11/17Afscherming, voor sommige
05/11/17TV met WiFi; een ervaring
Onderzoeken
14/11/17Modeled and Perceived Exp
06/11/17Decreases in sleep durati
25/10/17Radiation from wireless t
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
08/11/17InPower Movement: Early r
19/10/17The precautionary princip
11/10/17Telekom warns of (its own
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Persbericht Beperk de Straling: wifi op de trein schaadt de gezondheid    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Persbericht Beperk de Straling: wifi op de trein schaadt de gezondheid
maandag, 27 januari 2014 - Dossier: Berichten Belgie


Bron: www.beperkdestraling.org/index.php?view=article&catid=43:nieuws-algemeen&id=953:persbericht-beperk-de-straling-wifi-op-de-trein-schaadt-de-gezondheid&format=pdf .
14 jan. 2014


De nieuwe baas van de NMBS Jo Cornu maakte bekend dat hij werk wil maken van wifi op de
trein en in de stations. De werkgroep Beperk de Straling, die sinds 2006 sensibiliseert over de
gezondheidsrisico's van elektromagnetische straling, waarschuwt dat dit de stralingsbelasting
van treinreizigers nog verder zal verhogen en dat daar belangrijke gezondheidsrisico's aan
verbonden zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie classificeerde gsm en wifi-straling in 2011
immers als 'potentieel kankerverwekkend'.

Beperk de Straling pleit in een brief aan de NMBS-directie tegen de installatie van wifi op de
trein en meent dat op zijn minst coupés zonder wifi moeten worden voorzien, voor personen die
niet ongewenst willen worden blootgesteld.

---------------

In 2011 bracht de International Agency For Research on Cancer (IARC), een onderdeel van de
Wereldgezondheidsorganisatie, hoogfrequente elektromagnetische straling onder in de
categorie mogelijk kankerverwekkend. Gsm-straling valt hieronder, maar ook wifi-straling.
1 / 5Persbericht Beperk de Straling: wifi op de trein schaadt de gezondheid
14 januari 2014

In diezelfde 2B categorie bevinden zich ook lood, DDT en acrylnitril (cfr. treinramp Wetteren).
Intussen nam de wetenschappelijke bewijslast verder toe en pleiten verschillende
wetenschappers, onder meer Dr. Annie Sasco van het IARC zelf, voor een opname in de
categorie 2A 'waarschijnlijk kankerverwekkend' (1).

Jan Allein, coördinator van Beperk de Straling: ''Het is ironisch dat na de treinramp in Wetteren,
waarbij het gif acrylnitril vrijkwam, de NMBS nu wifi op alle treinen wil installeren, waarvan de
straling door de Wereldgezondheidsorganisatie als even kankerverwekkend wordt beschouwd
als het bij de ramp vrijgekomen gif.''

Letterlijk honderden wetenschappelijke studies wijzen op andere schadelijke effecten naast
kanker. Onderzoek wijst uit dat elektromagnetische (EM) straling leidt tot schade aan het DNA,
een verhoogde doorlaatbaarheid van de hersen-bloedbarrière, schade aan de vruchtbaarheid
en het DNA in de voortplantingscellen, neurologische schade en afsterven hersencellen,
verstoorde productie van hormonen en neurotransmitters, etc. (2) EM straling wordt verder in
verband gebracht met klachten als hoofdpijn, slapeloosheid, oorsuizen, duizeligheid,
verminderde concentratie, geheugenproblemen en hartritmestoornissen.

De stralingsbelasting op de trein is nu reeds zeer hoog. Apparaten die op de trein verbinding
maken met een mobiel netwerk zenden straling uit op maximaal vermogen, omwille van de
verplaatsing en de metalen oppervlakten. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) wees er in 2002
reeds op dat het vermogen van een gsm in een voertuig in beweging ongeveer 4 maal hoger
ligt dan normaal (3). Bovendien weerkaatst de straling op de wanden. De HGR adviseerde dan
ook om de gsm zo weinig mogelijk of niet te gebruiken in de auto of op het openbaar vervoer.
De introductie van smartphones en tablets hebben de stralingsbelasting nog exponentieel doen
2 / 5Persbericht Beperk de Straling: wifi op de trein schaadt de gezondheid
14 januari 2014
toenemen. Deze apparaten zoeken continu verbinding met een netwerk en zorgen voor
honderden stralingspieken per minuut (4). Hierbij ontstaat ook een zeer significante passieve
blootstelling van omzittenden (5). Ook niet-gebruikers krijgen de volle lading, kwetsbare
personen zoals zwangere vrouwen incluis.

Jan Allein: ''Wij vinden het onbegrijpelijk dat gezondheidsoverwegingen geen enkele rol lijken te
spelen bij beslissingen over de ingebruikname van wifi op de trein en vinden het onverantwoord
dat de NMBS de vele waarschuwingen uit de medische wereld naast zich neerlegt.''

Beperk de Straling zal dan ook een brief richten naar de NMBS-directie met de vraag om af te
zien van de wifi-plannen (6). Als deze toch zouden worden doorgevoerd, moeten er op zijn
minst wifi-vrije coupés worden voorzien, voor kwetsbare personen (bvb. zwangere vrouwen en
kinderen) en andere personen die niet ongewenst willen worden blootgesteld.

Overigens kunnen vraagtekens worden geplaatst bij het nut van wifi op de trein. Personen die
het nodig achten altijd en overal online te kunnen gaan hebben daar nu reeds de mogelijkheid
toe via het 3G/4G-netwerk. Het is onwenselijk en onverstandig om steeds meer netwerken en
dus straling bovenop elkaar te accumuleren. De menselijke geest heeft er ook nood aan om af
en toe 'offline' te zijn. Een treinrit waarbij men even digitaal kan loskoppelen, zou dus wel eens
meer kunnen bijdragen aan de (arbeids)productiviteit dan een zoveelste gratis wifi-netwerk.


3 / 5Persbericht Beperk de Straling: wifi op de trein schaadt de gezondheid
14 januari 2014
Referenties:

(1) Zie de studie 'Swedish review strengthens grounds for concluding that radiation from cellular
and cordless phones is a probable human carcinogen', Davis et al., Pathophysiology, 2013. htt
p://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680%2813%2900003-5/abstract


(2) De referenties van die studies zijn terug te vinden hier: www.beperkdestraling.org/ind
ex.php?option=com_content&view=article&id=56


(4) Videoclips van metingen vindt u hier www.beperkdestraling.org/index.php?option=co
m_content&view=article&id=788&Itemid=250 en hier
www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=789&Itemid=
250


(5) Dit wordt ook benadrukt in de volgende studie: www.beperkdestraling.org/images/stor
ies/Wetenschap/Studie_Passive_Exposure_to_Mobile_Phones_on_Public_Transport_2007.pd
f

4 / 5Persbericht Beperk de Straling: wifi op de trein schaadt de gezondheid
14 januari 2014

Twee citaten uit deze studie:

''Other places in which passive exposure is likely to be enhanced include buses, trains, taxis,
and airplanes. With enhanced exposure levels caused by reflection, we may be passively
exposed beyond the levels reported for electro-medical interference and health risks.''

''One can avoid exposure to microwaves by not using mobile phones. However, people cannot
avoid
passive exposure from others, which is a parallel situation to passive smoking. Exposed people
include children, babies and, in particular, fetuses, who are likely to be the most sensitive to
environmental stresses. Discussion and further research of passive exposure risks under
various conditions are seriously encouraged.''


(6) U vindt de brief terug op www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=949.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer