StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
06/11/17Beschermen tegen de ra
12/10/17Meetspecialisten, meet
Artikelen
20/11/17E-smog Stress im Auto
18/11/17Vuile stroom (netvervuili
16/11/17ADHD is meer een probleem
16/11/17Mobile phones cause letha
16/11/17Mt Nardi Wildlife Report
15/11/17Cell Phone Headaches –
Berichten Nederland
22/11/17Omwonenden zendmast Noord
19/11/17De iPad-school van Mauric
18/11/17KWF collecteert met stral
16/11/17Promotie van een psycholo
16/11/17Toename van klachten in N
Berichten België
14/11/17Hoe gezond of ongezond is
24/10/17NMBS-baas Sophie Dutordoi
Berichten Internationaal
18/11/17IARC-WHO: Global burden o
18/11/17Duits verbod op 'slimme'
14/11/17De stralingsbelasting en
09/11/17Bill Gates and Steve Jobs
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/11/17Alice kan niet tegen stra
12/11/17Afscherming, voor sommige
05/11/17TV met WiFi; een ervaring
Onderzoeken
22/11/17Mobile Phone-Induced Oxid
21/11/17Computerspiele wie ''Worl
19/11/17Microwaves in the cold wa
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
08/11/17InPower Movement: Early r
19/10/17The precautionary princip
11/10/17Telekom warns of (its own
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Stralingsgevaar het voordeel van de twijfel    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Stralingsgevaar het voordeel van de twijfel
dinsdag, 07 mei 2013 - Dossier: Berichten Belgie


Bron: www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130502_250 .
29 april 201

Een populair verhaal geschreven om niet specialisten enige kennis bij te brengen. De formulering is op enkele punten niet helemaal correct, maar dat is niet storend.


Thuis en op ons werk staan we dag in dag uit bloot aan het elektrische leidingnet en aan het gebruik van elektrische toestellen. sommige van die toestellen gebruiken we zelfs in de onmiddellijke nabijheid van onze hersenen. Buiten zijn er risicofactoren zoals hoogspanningskabels en gsm-masten. Uiteraard kunnen we vandaag onmogelijk zonder elektrische stroom en elektrische apparatuur. Maar we kunnen wel onze voorzorgen nemen. Hoe? Dat lees je in dit dossier.
Eind februari kondigden minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx en haar collega van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte maatregelen aan om de blootstelling aan gsm-straling te beperken. Volstrekt terecht. Het oorzakelijk verband tussen het gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op hersentumoren is wel niet bewezen, maar er bestaat twijfel over. En zodra er twijfel is, moeten we voorzichtig zijn en op zijn minst het
‘voorzorgsprincipe’ hanteren. Het zijn trouwens niet alleen mobiele telefoons die schadelijk
kunnen zijn voor onze gezondheid. Ook hoogspanningskabels, elektrische verwarming, babyfoons, de radio, onze computer, een inductiekookplaat en een haardroger
produceren straling. Het aantal stralingsbronnen wordt trouwens almaar groter. Tegenwoordig staan we bloot aan een concentratie van onnatuurlijke straling die in de
geschiedenis van de mensheid nog nooit is opgetreden. Wat de gevolgen daarvan zijn, is het ‘grootste biologisch experiment ooit’, aldus Leif Salford, diensthoofd neurochirurgie
aan de universiteit van Lund.
Dat stralingen op het menselijk organisme een invloed hebben, staat vast. Als in de medische wereld stralingen gebruikt worden om bijvoorbeeld weefsels te herstellen, hoe
kunnen mogelijke risico’s dan nog worden ontkend? Het is bijvoorbeeld al bewezen dat er meer leukemie voorkomt bij kinderen die ‘bij’ hoogspanningskabels wonen, maar het is
niet bewezen dat die leukemie ‘door’ de hoogspanningsmasten komt. Vergelijk het met de conclusies over roken: er komt meer longkanker voor bij rokers, maar bewijs maar
eens dat precies roken de longkanker heeft veroorzaakt. In het BioInitiative Rapport (2007, geüpdatet in 2012) hebben een dertigtal gerenommeerde wetenschappers en gezondheidsexperten uit tien landen in totaal bijna 4.000 studies en reviews over de gezondheidsaspecten van straling onder de loep genomen. Hun conclusie: ‘Jarenlang
wetenschappelijk onderzoek heeft substantiële bewijzen geleverd voor de stelling dat elektromagnetische straling neurotoxisch én kankerverwekkend is. De straling kan het
DNA beschadigen, de immuniteit verstoren, veranderingen teweegbrengen in de hersenactiviteit en de trigger zijn voor hartziekten. We zien al schadelijke effecten bij waarden die oneindig ver onder de normen liggen die door de Wereldgezondheidsorganisatie
(WGO) als veilig worden beschouwd.’ Al begin 2008 heeft professor Victor Moshchalkov van
het departement Natuurkunde en Scheikunde van de KU Leuven in een hoorzitting in het Vlaamse Parlement ervoor gepleit om de normen voor elektromagnetische
straling 100 tot 1.000 keer strenger te maken. Ook voor bijvoorbeeld professor Stefaan Van Gool van de dienst Kindergeneeskunde van het UZ Gasthuisberg in Leuven
staat de schadelijkheid als een paal boven water. Dat er nog geen sluitende homogene bewijsvoering voorhanden is, of dat bepaalde duidelijk schadelijke effecten niet in een
andere studie zijn aangetoond, kan volgens hem niet langer een vrijgeleide zijn om te stellen dat er dus géén schadelijke effecten zijn. Daarvoor is de waslijst met degelijke en
betrouwbare studies met duidelijk aantoonbare effecten ondertussen té lang en té uitgebreid.

Elektrisch wisselveld

Steek de stekker van een schemerlamp in het stopcontact, en ook wanneer er nog geen stroom vloeit, produceert de ingestoken kabel een elektrisch wisselveld. Stopcontacten,
snoeren, leidingen, verlengkabels, elektrische dekens en waterbedden veroorzaken dus een elektrisch wisselveld alleen al door het eenvoudige feit dat ze op de wisselspanning
van het elektriciteitsnet zijn aangesloten. De grootte van een elektrisch wisselveld wordt weergegeven in volt per meter (V/m). Bij een correcte installatie, met kwalitatieve materialen, zullen elektrische wisselvelden maar enkele centimeter of decimeter groot zijn. Bij een
slechte installatie, zonder aarding, kunnen ze een omvang hebben van enkele meter. Ook de muren of vloeren waarin leidingen lopen, kunnen over een groot oppervlak een
elektrisch veld uitstralen.

Magnetisch wisselveld

Van zodra je de schakelaar aanknipt om de schemerlamp te laten branden, bewegen de elektrische ladingen en wordt er een magnetisch veld opgewekt. Magnetische velden
ontstaan door elektrische stromen in leidingen, installaties, apparaten en transformatoren. De stroomsterkte wordt weergegeven in nanoTesla (nT). Hoe groter de stroomsterkte, hoe sterker het magneetveld dat eruit voortkomt. Het magnetisch veld wordt zwakker
naarmate de afstand tot de stralingsbron groter wordt. Het biologisch risico daalt ook met de tijd. Daarom zijn bijvoorbeeld een haardroger en een scheerapparaat potentieel
minder gevaarlijk dan een wekkerradio die de hele nacht dichtbij je hoofdeinde staat.

Elektromagnetische straling

In tegenstelling tot elektrische en magnetische wisselvelden
– die worden gecreëerd door het elektriciteitsnet
– ontstaan elektromagnetische golven door de draadloze overdracht via de lucht. Bij deze golven ‘mengen’ de elektrische en magnetische golven zich. De intensiteit van
elektromagnetische golven wordt uitgedrukt in microWatt per vierkante meter (μW /m2). Ze stijgt met het vermogen van de zender alsook met de verkleining van de afstand tot
de zender. Op basis van de frequentie, dit is de snelheid waarmee de golven elkaar opvolgen, worden elektromagnetische velden opgesplitst in verschillende soorten:
- ELF-velden (Extreem Lage Frequenties). Hieronder vallen keukentoestellen, huishoudapparaten, hoogspanningslijnen en pc’s.
- Microgolven. Bronnen hiervan zijn onder andere radars (bijvoorbeeld voor de snelheidscontrole op de weg), inbraakalarmen en mobiele telefoons. Om die reden is het
gebruik van mobiele telefoons gedurende de hele vlucht in een vliegtuig verboden. Mobiele telefoons kunnen de boordelektronica storen.
- Radiogolven worden veroorzaakt door onder andere inductiekookplaten, inductieovens en radiocommunicatie, gsm-zendmasten en radio- en tv-antennes. Ook bijvoorbeeld draadloze looptelefoons, babyfoons, bluetoothantennes en microgolfovens stralen radiogolven uit.
- Uv-straling: de frequentie van zonnebanken.
- Infraroodgolven, veroorzaakt door onder andere elektrische verwarming en afstandsbedieningen.
- X-stralen, worden toegepast bij onder andere de medische beeldvorming en radiografie.

Statisch elektrisch veld

Een statisch elektrisch veld wordt gecreëerd door elektrostatisch negatief geladen materialen zoals kunststoffen, beeldschermen, synthetische vloerbedekking, synthetische
knuffels en vinylbehang. Ook natuurlijke materialen zoals wol en kattenhaar kunnen een elektrostatisch veld opwekken, maar in geringere mate. Door het statisch elektrisch veld krijg je soms een schok als je na het lopen op synthetisch tapijt een metalen deurkruk opent. Dat is een ontlading.

Statisch magneetveld

Een statisch magneetveld ontstaat door gelijkstroom en door metalen die zich magnetisch opladen. Belangrijke veroorzakers van statische magneetvelden in een woning zijn een plaatstalen bad, verwarmingsradiatoren en -leidingen, stalen spanten, wapeningsstaal in het beton, en leidingen van sanitair.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer