StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
06/11/17Beschermen tegen de ra
12/10/17Meetspecialisten, meet
Artikelen
18/11/17Vuile stroom (netvervuili
16/11/17ADHD is meer een probleem
16/11/17Mobile phones cause letha
16/11/17Mt Nardi Wildlife Report
15/11/17Cell Phone Headaches –
14/11/1715.000 wetenschappers uit
Berichten Nederland
19/11/17De iPad-school van Mauric
18/11/17KWF collecteert met stral
16/11/17Promotie van een psycholo
16/11/17Toename van klachten in N
14/11/17Aantal antenne-installati
Berichten België
14/11/17Hoe gezond of ongezond is
24/10/17NMBS-baas Sophie Dutordoi
Berichten Internationaal
18/11/17IARC-WHO: Global burden o
18/11/17Duits verbod op 'slimme'
14/11/17De stralingsbelasting en
09/11/17Bill Gates and Steve Jobs
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/11/17Alice kan niet tegen stra
12/11/17Afscherming, voor sommige
05/11/17TV met WiFi; een ervaring
Onderzoeken
14/11/17Modeled and Perceived Exp
06/11/17Decreases in sleep durati
25/10/17Radiation from wireless t
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
08/11/17InPower Movement: Early r
19/10/17The precautionary princip
11/10/17Telekom warns of (its own
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Rapport Kamerdebat over erkenning elektrogevoeligheid    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Rapport Kamerdebat over erkenning elektrogevoeligheid
vrijdag, 15 maart 2013 - Dossier: Berichten Belgie


Bron: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers 26 febr. 2013
Voorstel van resolutie over de erkenning van de patiënten die lijden aan elektrohypersensitiviteit.
Verslag namens de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke hernieuwing

Over dit onderwerp hebben we eerder gerapporteerd:

Berichten%20Belgie/7178/belgisch_parlement_debat_over_erkenning_elektrogevoeligheid_van_personen_en_afwijzing .

Het debat, leidend tot afstemmen van de resolutie, is teleurstellend verlopen. De indieners hadden zich ons inziens onvoldoende in de materie ingewerkt.

Zo is in het rapport te lezen dat er geen diagnose is van EHS. Hier ontbreekt dat er in Zweden en in Oostenrijk wel diagnosetools ontwikkeld en gepubliceerd zijn.

Verder staat er dat er onvoldoende wetenschappelijke gegevens zijn over het syndroom EHS. De indieners hadden kunnen uitspreken het daar niet mee eens te zijn. In een overvloed van wetenschappelijke onderzoeken zijn niet-thermische biologische effecten aangetoond en in publicaties gerapporteerd.

Bovendien zijn er een overvloedig aantal ervaringsverhalen, waaruit het bestaan van EHS duidelijk blijkt, en die ten onrechte niet in de beschouwingen zijn meegenomen. Recent is ook in Zwitserland EHS als ziekte/handicap erkend.

Wel kan gesteld worden dat deze problematiek in België veel meer aandacht krijgt dan in Nederland. Hiervoor verwijzen we naar:
Berichten%20Belgie/7233/minister_vraagt_gsm-verbod_voor_kinderen .

Voor het Kamerverslag,

Bekijk het PDF bestand


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer