StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
21/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
20/09/17IoT 5
20/09/17Harmonische vervorming
20/09/17Vitamin B17: The Greatest
19/09/17Burn-out (toename)
19/09/17Schildklierkanker, toenam
18/09/17What science knows about
Berichten Nederland
28/09/17Nieuw boek: DE DRAADLOZE
21/09/17GGD Utrecht: een nieuw ge
20/09/17Ruimte in de ether voor 5
20/09/17De Impact-Academy en onze
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
21/09/17USA: Monterey County Proc
20/09/17USA: nieuwe 5G ellende: D
19/09/17USA: De jongeren van nu g
19/09/17USA: 5G opponents launch
Ervaringen | Appellen/oproepen
24/09/17Lichaamspanning en ele
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
Onderzoeken
20/09/17National Toxicology Progr
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/09/17USA situatie: WOZ waarded
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/09/17EHS regionale contactdage
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Belgisch parlement, debat over erkenning elektrogevoeligheid van personen, en afwijzing    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Belgisch parlement, debat over erkenning elektrogevoeligheid van personen, en afwijzing
zaterdag, 02 februari 2013 - Dossier: Berichten Belgie


In het Belgisch federaal parlement, in de Commissie Volksgezondheid van de Kamer, is op 30 januari 2013 gedebatteerd over het reeds in 2011 ingediende voorstel tot resolutie (wetsvoorstel) over elektrogevoeligheid van personen.
De resolutie vraagt om elektrogevoeligheid als aandoening te erkennen. Verder verzoekt ze om de medische wereld te wijzen op en voor te lichten over het bestaan van de aandoening en om het voorzorgsbeginsel toe te passen. Bovendien wordt gevraagd om zogenaamde ''witte zones''
(stralingsarme zones) in de publieke ruimte te creëren en om openbare instellingen zoals ziekenhuizen, scholen en crèches te informeren over elektrogevoeligheid.
Het voorstel was ingediend door de parlementsleden: Snoy, Gerkens en Brems.

Een goede ontwikkeling dat dit probleem in België reeds tot de volksvertegenwoordigers is doorgedrongen.
Hopelijk komt het in Nederland ook nog eens zover.

Maar inmiddels heeft de meerderheid van de commissie van het Belgisch Parlement het voorstel afgewezen, wel te verwachten, maar toch goed dat er in het Parlement over gedebatteerd is, hieronder het verslag:

Meerderheid commissie Belgische Parlement wijst
erkenning elektrohypersensitiviteit af

Van onze correspondent
Brussel - De meerderheid van de commissie Gezondheid van het Belgische Parlement heeft in discussie op 30 januari de resolutie voor de erkenning van elektrohypersensitiviteit afgewezen. Voor de zoveelste keer meent men dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor het
verband tussen elektromagnetische velden en klachten.

‘Onze collega’s vinden niettemin dat de onderzoeken naar het verband voortgezet moeten worden’, meldt Thérèse Snoy. Zij diende het voorstel in samen met Muriel Gerkens en Meyrem Almaci. “Wij zijn diep teleurgesteld, want dit biedt geen oplossing op de korte termijn.” De
parlementsleden bedanken alle inzenders van getuigenissen en informatie.

De resolutie vroeg om erkenning van het syndroom elektrohypersensitiviteit als ziekte die functionele beperkingen als gevolg heeft, een handicap waarvoor aanpassingen nodig zijn. De
resolutie vroeg ook om onderzoek naar het causale verband tussen de elektromagnetische velden en de klachten, bovendien om ‘witte zones’ met weinig elektromagnetische straling.

De commissie ontving veel getuigenissen en verklaringen van medici uit alle hoeken van het land. De elektrohypersensitieven lijden ernstig
onder de lichamelijke klachten en de sociale gevolgen. Zij hebben daar niet voor gekozen en kunnen weinig aan de elektromagnetische straling
doen. Zij vragen om hulp, maar worden volledig in de steek gelaten.

Desondanks stemde de meerderheid van de commissie Gezondheid van het Belgische Parlement tegen het voorstel van resolutie. Er zou geen wetenschappelijke zekerheid zijn en het zou niet nodig zijn om het voorzorgsprincipe toe te passen. De parlementsleden die het voorstel
indienden werden zelfs beschuldigd van ‘complottheorieën’ en ‘paniekzaaien’.

Wat Snoy, Gerkens en Almaci betreft blijft het hier niet bij. Zij houden contact met de elektrohypersensitieven en medici, zullen de wetenschappelijke ontwikkelingen volgen en blijven streven naar maatregelen die het leven voor elektrohypersensitieven kunnen verlichten. Ze raden aan de hoop niet op te geven en te
blijven getuigen jegens de politieke autoriteiten.

Voor de resolutie:

Bekijk het PDF bestand


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer