StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
06/11/17Beschermen tegen de ra
12/10/17Meetspecialisten, meet
Artikelen
16/11/17ADHD is meer een probleem
16/11/17Mobile phones cause letha
16/11/17Mt Nardi Wildlife Report
15/11/17Cell Phone Headaches –
14/11/1715.000 wetenschappers uit
14/11/17Stralingsbelasting en gel
Berichten Nederland
16/11/17Promotie van een psycholo
16/11/17Toename van klachten in N
14/11/17Aantal antenne-installati
13/11/17Vanavond 13 nov. in Radar
10/11/17Tweede Kamer: Kamervragen
Berichten België
14/11/17Hoe gezond of ongezond is
24/10/17NMBS-baas Sophie Dutordoi
Berichten Internationaal
14/11/17De stralingsbelasting en
09/11/17Bill Gates and Steve Jobs
07/11/175G testing in the world
01/11/17USA: Supreme Court Rally
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/11/17Alice kan niet tegen stra
12/11/17Afscherming, voor sommige
05/11/17TV met WiFi; een ervaring
Onderzoeken
14/11/17Modeled and Perceived Exp
06/11/17Decreases in sleep durati
25/10/17Radiation from wireless t
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
08/11/17InPower Movement: Early r
19/10/17The precautionary princip
11/10/17Telekom warns of (its own
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Journalisten vaak onder druk om adverteerders ter wille te zijn. En wie zijn die adverteerders?    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Journalisten vaak onder druk om adverteerders ter wille te zijn. En wie zijn die adverteerders?
maandag, 24 oktober 2011 - Dossier: Berichten Belgie


Bron: De Wereld morgen 22 okt. 2011

Journalisten staan vaak onder druk om adverteerders ter wille te zijn

13 procent van de Vlaamse krantenjournalisten wordt naar eigen zeggen dikwijls (=wekelijks) benaderd door hetzij de uitgever, de hoofdredacteur, het marketingdepartement van zijn krant of adverteerders om een stuk te schrijven over een bedrijf of andere instantie dat in de krant adverteert. Volgens 36 procent gebeurt dit tenminste soms (=maandelijks), volgens 60 procent tenminste zelden (=jaarlijks). Ook de vraag om een artikel te herschrijven om de adverteerder in een gunstiger daglicht te plaatsen komt voor, zij het veel minder. 5,2 procent krijgt deze vraag wekelijks, 17,5 procent maandelijks en 34 procent jaarlijks. Dat blijkt uit de doctoraatsscriptie die de Leuvense economen Dries De Smet en Stijn Vanormelingen in augustus verdedigden. In het kader van hun onderzoek stuurden zij een enquteformulier naar de 755 Vlaamse krantenjournalisten wat 101 bruikbare antwoorden opleverde.

Uit literatuuronderzoek blijk volgens beide economen dat het rendabel kan zijn voor uitgevers om adverteerders te beloven dat ze vermeld zullen worden in een artikel. Dit is het geval als de effectiviteit van dit extraatje relatief hoog is voor adverteerders en lezers zich relatief weinig storen aan deze vertekening. Als lezers minder trouw zijn aan hun krant is de kans echter groot dat er niet mr geschreven wordt over adverteerders, aldus Dries De Smet. Beiden namen de proef op de som en gingen in Mediargus na hoeveel artikelen er in 2001-2005 in de Vlaamse kranten gepubliceerd werden van 57 grote adverteerders. Na enkele correcties (bv. voor bedrijven die toevallig in de picture staan) troffen ze een klein, maar significant effect aan. Grosso modo kan men stellen dat maandelijks 200.000 euro investeren in advertentieruimte de adverteerder die maand een extra-artikel in die krant oplevert, aldus De Smet. De onderzoekers ramen het aantal krantenartikels louter op basis van het feit dat er advertentie geplaatst werden op 1000 tot 5000 per jaar.

Wie oefent er druk uit op journalisten? In de eerste plaats wordt met de vinger gewezen naar het marketingdepartement en adverteerders. 20 procent van de journalisten meldt gemiddeld 1 keer per maand door hen gecontacteerd te worden. Ook vanwege uitgever of hoofdredacteur is er soms druk, zij het veel minder. Respectievelijk 69,3 en 76 procent van de ondervraagde journalisten zeggen van hen nooit dergelijke vraag gekregen te hebben. Druk om een artikel te herschrijven is er veel minder. 79,4 procent heeft nooit een dergelijke vraag gekregen van adverteerders. Voor het marketingdepartment is dat 77,3 procent, uitgever 75,5 procent en hoofdredacteur 76,5 procent. De minst ervaren journalisten blijken het meest bestookt te worden met vragen om adverteerders ter wille te zijn (zie tabel). 54 procent van wie 0-5 jaar aan het werk is signaleert dat dit soms gebeurt. Bij 6-10 jaar ancinniteit vermindert dit tot 36 procent en +10 jaar tot 24 procent. Economische journalisten worden minder onder druk gezet dan politieke. Respectievelijk 18 en 35 procent krijgen soms een vraag in die zin. Uitgesplitst naar mediagroup komt Concentra (33 procent signaleert soms druk) het slechtst uit het onderzoek, gevolgd door Corelio (33 procent) en de Persgroep (27 procent).

Hoe reageren de journalisten in de praktijk? In de meeste gevallen wijzen de journalisten de vraag om de adverteerder terwille te zijn resoluut af, aldus De Smet. Het resultaat van de gestelde vraag verschilt echter enorm. Terwijl 60 procent van de journalisten zegt nooit de suggestie van adverteerders te volgen, daalt dit percentage tot 35 procent als het gaat om het marketingdepartement. Journalisten zijn ook meer geneigd op de vraag in te gaan als deze komt van de uitgever of hoofdredacteur, maar in de praktijk worden ze vanuit die hoek veel minder onder druk gezet. 18 procent van de ondervraagde journalisten heeft de indruk dat kranten meer schrijven over hun adverteerders. Opvallend is echter dat 61,4 procent hierover geen mening heeft en slechts 20,8 procent het oneens is met deze mening.

(dit artikel werd ook gepubliceerd in De Journalist)

Luc Vanheerentals

Voor het originele artikel zie:
www.dewereldmorgen.be/blogs/chouffeke/2011/10/22/journalisten-staan-vaak-onder-druk-om-adverteerders-ter-wille-te-zijn .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer