StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
21/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
20/09/17IoT 5
20/09/17Harmonische vervorming
20/09/17Vitamin B17: The Greatest
19/09/17Burn-out (toename)
19/09/17Schildklierkanker, toenam
18/09/17What science knows about
Berichten Nederland
28/09/17Nieuw boek: DE DRAADLOZE
21/09/17GGD Utrecht: een nieuw ge
20/09/17Ruimte in de ether voor 5
20/09/17De Impact-Academy en onze
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
21/09/17USA: Monterey County Proc
20/09/17USA: nieuwe 5G ellende: D
19/09/17USA: De jongeren van nu g
19/09/17USA: 5G opponents launch
Ervaringen | Appellen/oproepen
24/09/17Lichaamspanning en ele
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
Onderzoeken
20/09/17National Toxicology Progr
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/09/17USA situatie: WOZ waarded
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/09/17EHS regionale contactdage
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Bond beter Leefmilieu: ''Wonen onder Hoogspanning''?    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Bond beter Leefmilieu: ''Wonen onder Hoogspanning''?
woensdag, 19 oktober 2011 - Dossier: Berichten Belgie


Bron: Bond beter leefmilieu 19 okt. 2011

Wonen onder Hoogspanning?

De Vlaamse regering legde op 22 juli het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (GRUP) vast dat moet leiden tot de verbetering van het
hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen'. Tijdens het openbaar onderzoek
kan elke burger bezwaar indienen (nog tot 10 november).

Het GRUP moet vooral toelaten dat Elia, die verantwoordelijk is voor
het vervoer van elektriciteit, een nieuwe 380kV hoogspanningslijn
voorziet tussen Zomergem en Zeebrugge: het project Stevin. In
Zeebrugge en ook in Zomergem zal een nieuw hoogspanningsstation komen.
Het trac voor de hoogspanningsverbinding doorkruist de gemeenten
Brugge, Blankenberge, Zuienkerke, Damme, Maldegem, Sint-Laureins,
Eeklo en Zomergem. De hoogspanningsverbinding zal deels bovengronds en
deels ondergronds lopen.

Het project moet de elektriciteitsbevoorrading van de West-Vlaamse
regio en de economische ontwikkeling van de haven van Zeebrugge
verzekeren. Het project is ook nodig om de groene elektriciteit van de
windmolenparken naar het binnenland te transporteren. Windenergie in
de Belgische Noordzee speelt een essentile rol in het Belgische
klimaatbeleid en het realiseren van de hernieuwbare
energiedoelstellingen tegen 2020 in het bijzonder. Bovendien moeten
onze windturbines op termijn ook deel uitmaken van een
elektriciteitsnetwerk op de Noordzee. Zon offshore netwerk zal een
belangrijke rol vervullen in het veilig stellen van onze
bevoorradingszekerheid en een verbetering van de Europese energiemarkt
(recent is hierover nog een interessante studie verschenen, zie
www.offshoregrid.eu/). Het uitbouwen van een modern en goed
uitgebouwd elektriciteitsnetwerk op zee en aan land is essentieel om
de doelstelling 100% hernieuwbare energie tegen 2050 mogelijk te
maken. Het Stevin project is alvast onontbeerlijk voor de realisatie
van deze doelstellingen.

Omwille van de impact op het landschap en de mogelijke
gezondheidsrisicos is het bij de inplanting van nieuwe
hoogspanningslijnen van cruciaal belang om de juiste ruimtelijk
afweging te maken. Het Stevin trac gaat uit van logische
uitgangspunten op het vlak van landschappelijke inpassing. Vanuit de
toepassing van het voorzorgprincipe in verband met magnetische
straling doet het plan echter de wenkbrauwen fronsen.

Karlien Vandecasteele

Lees verder op:
www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/594/13302 .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer