StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
05/02/18Voorlichting voor wie nie
23/01/18Meetspecialisten, afsc
Artikelen
14/02/18Vaccins: een veiligheidsv
11/02/18Autisme: New CDC Statisti
09/02/18De Volkskrant: Leven met
08/02/18Skepsis en de Vereniging
06/02/18How 5G Will Kill the Bird
31/01/18Nieuwe FRITZ!Box 6890 LTE
Berichten Nederland
16/02/18Blogs Hugo Schooneveld (v
15/02/18Mogelijk toch 5G-netwerk
15/02/185G: Nederlandse overheid
09/02/18Haarlemmers stappen naar
06/02/18Foto's: Ziek van Straling
Berichten België
14/02/18Stralingsoverlast door ze
13/02/18Strenge stralingsnormen b
Berichten Internationaal
17/02/1818 child smart watches fa
16/02/18Duitsland: Tewlekom - waa
15/02/18USA: SpaceX mag van FCC-v
15/02/18Frankrijk verbiedt telefo
Ervaringen | Appellen/oproepen
09/02/18Burostoel met smart activ
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
Onderzoeken
15/02/18Effects of electromagneti
07/02/18NTP: High Exposure to Rad
02/02/18Occupational exposure to
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
23/01/18Reeks publicaties op juri
23/01/18Juridisch advies en begel
19/01/18Afspraken voor beterere t
Oproepen
17/03/18Cursus straling meten voo
03/03/18Lezing: Wat doen elektrom
31/01/18Witte zone in Getelo (Ned
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
14/02/18Voorbeeldbrief Gemeentera
11/02/18Open brief aan KPN na ond
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Bond beter Leefmilieu: ''Wonen onder Hoogspanning''?    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Bond beter Leefmilieu: ''Wonen onder Hoogspanning''?
woensdag, 19 oktober 2011 - Dossier: Berichten Belgie


Bron: Bond beter leefmilieu 19 okt. 2011

Wonen onder Hoogspanning?

De Vlaamse regering legde op 22 juli het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (GRUP) vast dat moet leiden tot de verbetering van het
hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen'. Tijdens het openbaar onderzoek
kan elke burger bezwaar indienen (nog tot 10 november).

Het GRUP moet vooral toelaten dat Elia, die verantwoordelijk is voor
het vervoer van elektriciteit, een nieuwe 380kV hoogspanningslijn
voorziet tussen Zomergem en Zeebrugge: het project Stevin. In
Zeebrugge en ook in Zomergem zal een nieuw hoogspanningsstation komen.
Het trac voor de hoogspanningsverbinding doorkruist de gemeenten
Brugge, Blankenberge, Zuienkerke, Damme, Maldegem, Sint-Laureins,
Eeklo en Zomergem. De hoogspanningsverbinding zal deels bovengronds en
deels ondergronds lopen.

Het project moet de elektriciteitsbevoorrading van de West-Vlaamse
regio en de economische ontwikkeling van de haven van Zeebrugge
verzekeren. Het project is ook nodig om de groene elektriciteit van de
windmolenparken naar het binnenland te transporteren. Windenergie in
de Belgische Noordzee speelt een essentile rol in het Belgische
klimaatbeleid en het realiseren van de hernieuwbare
energiedoelstellingen tegen 2020 in het bijzonder. Bovendien moeten
onze windturbines op termijn ook deel uitmaken van een
elektriciteitsnetwerk op de Noordzee. Zon offshore netwerk zal een
belangrijke rol vervullen in het veilig stellen van onze
bevoorradingszekerheid en een verbetering van de Europese energiemarkt
(recent is hierover nog een interessante studie verschenen, zie
www.offshoregrid.eu/). Het uitbouwen van een modern en goed
uitgebouwd elektriciteitsnetwerk op zee en aan land is essentieel om
de doelstelling 100% hernieuwbare energie tegen 2050 mogelijk te
maken. Het Stevin project is alvast onontbeerlijk voor de realisatie
van deze doelstellingen.

Omwille van de impact op het landschap en de mogelijke
gezondheidsrisicos is het bij de inplanting van nieuwe
hoogspanningslijnen van cruciaal belang om de juiste ruimtelijk
afweging te maken. Het Stevin trac gaat uit van logische
uitgangspunten op het vlak van landschappelijke inpassing. Vanuit de
toepassing van het voorzorgprincipe in verband met magnetische
straling doet het plan echter de wenkbrauwen fronsen.

Karlien Vandecasteele

Lees verder op:
www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/594/13302 .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer