StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
18/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
19/09/17Burn-out
18/09/17What science knows about
17/09/17Oorsuizen
14/09/17Wetenschappers vragen uit
14/09/17Autism, ADHD, And Wireles
14/09/17Straling voor onze gezond
Berichten Nederland
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
17/09/17Hoe gevaarlijk is 5G?
14/09/17Groot onderzoek naar oors
10/09/17Suïcide bevorderd door s
10/09/17Open brief aan KPN na ond
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
18/09/17SB 649 Passes California
18/09/17''BLUNDER'' by ICNIRP's a
16/09/17WiFi4EU: New EU scheme fo
15/09/17USA: MD Writes about her
Ervaringen | Appellen/oproepen
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
14/09/173G naar 4G
Onderzoeken
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
06/09/17Maternal cell phone use i
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
16/08/17Solution To The 'Smart' M
Oproepen
14/09/17EHS regionale contactdage
12/09/17Petitie ''ME is geen SOLK
10/09/17The Guardian: If you donâ
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Leugenachtige werking Belgisch Instituut voor Telecom & Posterijen (B.I.P.T.)?    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Leugenachtige werking Belgisch Instituut voor Telecom & Posterijen (B.I.P.T.)?
zondag, 16 oktober 2011 - Dossier: Berichten Belgie


Vanuit Belgi bericht men ons op 15 okt. 2011als volgt:

Op de website van het B.I.P.T staan Telecom-antennes (nieuwe en bestaande) op een kaart (kadaster) aangeduid.
''Iedereen kan die kaart raadplegen via www.sites.bipt.be.
Bij elke locatie kan je ook het conformiteitsattest bekijken.
Deze website wordt regelmatig ''geactualiseerd'' met de nieuwe zendantennes en nieuwe conformiteitsattesten.''

Dit kadaster wordt bijgehouden en geactualiseerd door het BIPT in opdracht van de Vlaamse overheid.
Zo staat te lezen op de website van de Vlaamse Overheid www.lne. Department Leefmilieu, Natuur en Energie.

Het tegendeel is echter waar !

- Geen stedebouwkundige attesten of vergunning afgeleverd voor de vermelde sites.
- Niet eens een geldige aanvraag van de Telecom-operatoren.
- Syndicus reageert niet op ons verzoek of er een aanvraag is voor plaatsing van antennes op de betreffende locatie.
- En een volgens het B.I.P.T goedgekeurde aanvraag is door de dienst Stedebouw geweigerd, maar staat toch als goedgekeurd op de website van het B.I.P.T.
- Ofwel is de doorstroming van informatie tussen de operatoren die de aanvraag indienen,
en de communicatie onderling met het BIPT onvoldoende ?
- Of is er geen communicatie tussen de Telecombedrijven en de diensten Stedenbouw ?
- Of is er bovendien helemaal geen bouwaanvraag ingediend ?
- Ofwel valt er een ander excuus uit de lucht ... ? ? ?
De bewijsstukken van het feit dat er gn bouwaanvragen zijn of geweigerd zijn zijn in ons bezit.

Als buurtcomit of individuele burger heb je met dergelijke gang van zaken,
waarbij de diverse betrokken partijen eigelijk zelf niet weten wat en hoe,
of zelfs gewoonweg niet reageren, totaal geen zicht op de huidige regelgeving en werking.
Het behandelen van de aanvragen, de besluitvorming,
en de keuze van locatie van plaatsing voor antennes gebeurt ons inziens op zon wijze dat daarbij gegrond vraagtekens kunnen geplaatst worden.

Met het schrijven, zie PDF-bijlage vragen we naast de verantwoordelijke bij het B.I.P.T.
de bevoegde ministers Jo Vandeurzen en Joke Schauvliege naar een duidelijk antwoord.

Als zelfs de overheid in dit geval in de hoedanigheid van het B.I.P.T. niet naar behoren werkt, wat verwacht je dan van de Telecombedrijven ?
Waar blijven we met de regels en besluiten als ze geen praktijk kennen ?

Een brief is verzonden aan Jo Vandeurzen, Vlaams Minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
en Joke Schauvliege, Minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer