StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/01/18Toon : de 'slimme' thermo
14/01/18Medical Dictionary; micro
Artikelen
19/01/18Home networking explained
14/01/18Can Cell Phones Cause Fem
14/01/18Wetenschappers binden str
12/01/18Apple: Open letter from J
12/01/18Studenten die vaker met s
08/01/18Zonnepanelen; Solar Panel
Berichten Nederland
20/01/18Mobiel internetten explod
20/01/18Voorschoten: D66: bescher
18/01/18Unlimited 4G voor thuis g
17/01/18Vergaderlocatie / cursusr
14/01/18Ziek van Straling; Fotose
Berichten België
18/01/18Aartselaar / Reet: Buren
10/01/18Vereniging ElektroHyperSe
Berichten Internationaal
15/01/18Frankrijk pakt belabberde
12/01/18Oostenrijk: Richtlijnen v
12/01/18Frankreich verordnet Stra
09/01/18USA: CDPH Cell Phone Safe
Ervaringen | Appellen/oproepen
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
12/01/18Bijnier probleem met smar
Onderzoeken
20/01/18Iron deposition in rabbit
03/01/18EMFs + Wildlife
29/12/17Radiofrequency EMFs and H
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/01/18Afspraken voor beterere t
01/01/18Antennebeleid op basis va
15/12/17(Persbericht) Phonegate:
Oproepen
10/12/17Haarlem: Raadsmarkt ZENDM
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
19/01/18Brief aan Agentschap Tele
18/01/18Brief naar de gemeente Ut
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Maatschappelijk debacle dreigt in dossier slimme meter    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Maatschappelijk debacle dreigt in dossier slimme meter
vrijdag, 23 september 2011 - Dossier: Berichten Belgie


Gerelateerde artikelen:
Verhalen/3485
www.demorgen.be/dm/nl/997/Consument/article/detail/1317411/2011/09/11/Slimme-stroommeters-aanslag-op-de-nu-al-onbetaalbare-energiefactuur.dhtml#.Tm8ZvhIq98U.facebook .
en vooral:
www.emfacts.com/2011/09/an-excellent-summary-of-smart-meter-problems/ .

Bron: Test Aankoop sept. 2011

Maatschappelijk debacle dreigt in dossier slimme meter

In het kader van een proefproject plaatsen netbeheerders Eandis en Infrax bij liefst vijftigduizend Vlaamse gezinnen binnenkort een zogenaamde slimme meter: een nieuwe digitale elektriciteitsmeter die met behulp van de nieuwste informatie- en communicatietechnologien niets dan voordelen zou opleveren voor mens en milieu. Tegen september volgend jaar verwacht de Europese Commissie een onderbouwde evaluatie van het Vlaams Gewest over een algemene invoering van de slimme meter.

Test-Aankoop plaatst echter fundamentele vraagtekens bij de door lobbyisten van de elektriciteitsindustrie zo gepropageerde slimme meters, samen met middenveldorganisaties ACOD, ACV, ACW, ABVV, de Gezinsbond, het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikers Organisaties (OIVO) en Samenlevingsopbouw.

Aanslag op energiefactuur

Over de nadelen en onduidelijkheden wordt immers zedig gezwegen door de elektriciteitsleveranciers, netbeheerders en uiteraard ook de fabrikanten van slimme meters. De slimme meters zullen een aanslag vormen op de nu al onbetaalbare energiefactuur van kleine elektriciteitsverbruikers, een categorie waarbinnen gezinnen in armoede sterk oververtegenwoordigd zijn.

Vooreerst hangt aan de algemene invoering van slimme meters een enorm kostenplaatje: een bedrag dat voor Vlaanderen alleen al oploopt tot 2,272 miljard euro. Het leidt geen twijfel dat de distributienetbeheerders Eandis en Infrax deze investeringskosten zullen doorrekenen aan de eindconsument: daardoor zal elk Vlaams gezin via zijn elektriciteitsfactuur jaarlijks minimaal 40 tot 70 euro extra mogen ophoesten, en dat voor de volgende twintig jaar.


Overschat besparingspotentieel

Verder toont eigen onderzoek aan dat de elektriciteitsindustrie het besparingspotentieel dat aan de slimme meter wordt toegedicht al dan niet bewust overschat. Enkel grote verbruikers (> 7500 kWh/jaar) zouden winst kunnen puren uit een slimme meter, terwijl zeer kleine verbruikers (600 kWh/jaar) jaarlijks nauwelijks 3 tot 7 euro zullen besparen. Kleine verbruikers gezinnen die leven in armoede, maar ook energiezuinige gezinnen zullen bij een volledige uitrol van de slimme meter m.a.w. financieel opdraaien voor de besparing van grote verbruikers: een Mattheseffect om U tegen te zeggen dus.


Tal van andere vragen

In een gezamenlijk rapport van de ondertekende middenveldorganisaties, komen nog tal van andere prangende problemen aan bod die een volledige uirol van de slimme meters met zich mee zouden brengen. Met welke middelen worden gezinnen met lage inkomens geacht om hun oude huishoudelijke toestellen, die niet compatibel zijn met de slimme meter, te vervangen door nieuwe? Wat zal de impact op o.a. mensen die leven van een uitkering of gepensioneerden zijn van nieuwe tariefformules die elektriciteitsverbruik tijdens de dag verder ontmoedigen? Hoe zal voorkomen worden dat de slimme meter bestaande sociale maatregelen in de strijd tegen energiearmoede uitholt? En hoe kan het fundamentele recht op privacy van consumenten gegarandeerd worden?

Blind vertrouwen op de eenzijdige informatie die bepaalde machtige lobbygroepen over slimme meters verspreiden, zou een fatale vergissing zijn. Aan het Vlaams parlement en de Vlaamse minister van Energie vragen we daarom met aandrang om de maatschappelijke kosten en baten van slimme meters (en de sociaal rechtvaardige verdeling ervan) nauwkeurig en objectief in kaart te brengen. Zo niet dreigt de volledige uitrol van de slimme meter uit te monden in een maatschappelijk debacle.

Voor het originele artikel zie:
www.test-aankoop.be/energie/maatschappelijk-debacle-dreigt-in-dossier-slimme-meter-s731433.htm .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer