StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
06/11/17Beschermen tegen de ra
12/10/17Meetspecialisten, meet
Artikelen
18/11/17Vuile stroom (netvervuili
16/11/17ADHD is meer een probleem
16/11/17Mobile phones cause letha
16/11/17Mt Nardi Wildlife Report
15/11/17Cell Phone Headaches –
14/11/1715.000 wetenschappers uit
Berichten Nederland
18/11/17KWF collecteert met stral
16/11/17Promotie van een psycholo
16/11/17Toename van klachten in N
14/11/17Aantal antenne-installati
13/11/17Vanavond 13 nov. in Radar
Berichten België
14/11/17Hoe gezond of ongezond is
24/10/17NMBS-baas Sophie Dutordoi
Berichten Internationaal
18/11/17IARC-WHO: Global burden o
18/11/17Duits verbod op 'slimme'
14/11/17De stralingsbelasting en
09/11/17Bill Gates and Steve Jobs
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/11/17Alice kan niet tegen stra
12/11/17Afscherming, voor sommige
05/11/17TV met WiFi; een ervaring
Onderzoeken
14/11/17Modeled and Perceived Exp
06/11/17Decreases in sleep durati
25/10/17Radiation from wireless t
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
08/11/17InPower Movement: Early r
19/10/17The precautionary princip
11/10/17Telekom warns of (its own
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Maatschappelijk debacle dreigt in dossier slimme meter    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Maatschappelijk debacle dreigt in dossier slimme meter
vrijdag, 23 september 2011 - Dossier: Berichten Belgie


Gerelateerde artikelen:
Verhalen/3485
www.demorgen.be/dm/nl/997/Consument/article/detail/1317411/2011/09/11/Slimme-stroommeters-aanslag-op-de-nu-al-onbetaalbare-energiefactuur.dhtml#.Tm8ZvhIq98U.facebook .
en vooral:
www.emfacts.com/2011/09/an-excellent-summary-of-smart-meter-problems/ .

Bron: Test Aankoop sept. 2011

Maatschappelijk debacle dreigt in dossier slimme meter

In het kader van een proefproject plaatsen netbeheerders Eandis en Infrax bij liefst vijftigduizend Vlaamse gezinnen binnenkort een zogenaamde slimme meter: een nieuwe digitale elektriciteitsmeter die met behulp van de nieuwste informatie- en communicatietechnologien niets dan voordelen zou opleveren voor mens en milieu. Tegen september volgend jaar verwacht de Europese Commissie een onderbouwde evaluatie van het Vlaams Gewest over een algemene invoering van de slimme meter.

Test-Aankoop plaatst echter fundamentele vraagtekens bij de door lobbyisten van de elektriciteitsindustrie zo gepropageerde slimme meters, samen met middenveldorganisaties ACOD, ACV, ACW, ABVV, de Gezinsbond, het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikers Organisaties (OIVO) en Samenlevingsopbouw.

Aanslag op energiefactuur

Over de nadelen en onduidelijkheden wordt immers zedig gezwegen door de elektriciteitsleveranciers, netbeheerders en uiteraard ook de fabrikanten van slimme meters. De slimme meters zullen een aanslag vormen op de nu al onbetaalbare energiefactuur van kleine elektriciteitsverbruikers, een categorie waarbinnen gezinnen in armoede sterk oververtegenwoordigd zijn.

Vooreerst hangt aan de algemene invoering van slimme meters een enorm kostenplaatje: een bedrag dat voor Vlaanderen alleen al oploopt tot 2,272 miljard euro. Het leidt geen twijfel dat de distributienetbeheerders Eandis en Infrax deze investeringskosten zullen doorrekenen aan de eindconsument: daardoor zal elk Vlaams gezin via zijn elektriciteitsfactuur jaarlijks minimaal 40 tot 70 euro extra mogen ophoesten, en dat voor de volgende twintig jaar.


Overschat besparingspotentieel

Verder toont eigen onderzoek aan dat de elektriciteitsindustrie het besparingspotentieel dat aan de slimme meter wordt toegedicht al dan niet bewust overschat. Enkel grote verbruikers (> 7500 kWh/jaar) zouden winst kunnen puren uit een slimme meter, terwijl zeer kleine verbruikers (600 kWh/jaar) jaarlijks nauwelijks 3 tot 7 euro zullen besparen. Kleine verbruikers gezinnen die leven in armoede, maar ook energiezuinige gezinnen zullen bij een volledige uitrol van de slimme meter m.a.w. financieel opdraaien voor de besparing van grote verbruikers: een Mattheseffect om U tegen te zeggen dus.


Tal van andere vragen

In een gezamenlijk rapport van de ondertekende middenveldorganisaties, komen nog tal van andere prangende problemen aan bod die een volledige uirol van de slimme meters met zich mee zouden brengen. Met welke middelen worden gezinnen met lage inkomens geacht om hun oude huishoudelijke toestellen, die niet compatibel zijn met de slimme meter, te vervangen door nieuwe? Wat zal de impact op o.a. mensen die leven van een uitkering of gepensioneerden zijn van nieuwe tariefformules die elektriciteitsverbruik tijdens de dag verder ontmoedigen? Hoe zal voorkomen worden dat de slimme meter bestaande sociale maatregelen in de strijd tegen energiearmoede uitholt? En hoe kan het fundamentele recht op privacy van consumenten gegarandeerd worden?

Blind vertrouwen op de eenzijdige informatie die bepaalde machtige lobbygroepen over slimme meters verspreiden, zou een fatale vergissing zijn. Aan het Vlaams parlement en de Vlaamse minister van Energie vragen we daarom met aandrang om de maatschappelijke kosten en baten van slimme meters (en de sociaal rechtvaardige verdeling ervan) nauwkeurig en objectief in kaart te brengen. Zo niet dreigt de volledige uitrol van de slimme meter uit te monden in een maatschappelijk debacle.

Voor het originele artikel zie:
www.test-aankoop.be/energie/maatschappelijk-debacle-dreigt-in-dossier-slimme-meter-s731433.htm .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer