StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
18/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
19/09/17Burn-out
18/09/17What science knows about
17/09/17Oorsuizen
14/09/17Wetenschappers vragen uit
14/09/17Autism, ADHD, And Wireles
14/09/17Straling voor onze gezond
Berichten Nederland
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
17/09/17Hoe gevaarlijk is 5G?
14/09/17Groot onderzoek naar oors
10/09/17Suïcide bevorderd door s
10/09/17Open brief aan KPN na ond
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
18/09/17SB 649 Passes California
18/09/17''BLUNDER'' by ICNIRP's a
16/09/17WiFi4EU: New EU scheme fo
15/09/17USA: MD Writes about her
Ervaringen | Appellen/oproepen
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
14/09/173G naar 4G
Onderzoeken
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
06/09/17Maternal cell phone use i
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
16/08/17Solution To The 'Smart' M
Oproepen
14/09/17EHS regionale contactdage
12/09/17Petitie ''ME is geen SOLK
10/09/17The Guardian: If you donâ
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Huizen onder hoogspanning raken nauwelijks verkocht of met waardedaling tot 50%.    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Huizen onder hoogspanning raken nauwelijks verkocht of met waardedaling tot 50%.
donderdag, 15 september 2011 - Dossier: Berichten Belgie


Bron: Het Nieuwsblad 13 sept. 2011

Auteur: Paul Demeyer

Huizen onder hoogspanning raken nauwelijks verkocht.

Uit vrees voor de gezondheid raakt tachtig procent van woningen en terreinen onder hoogspanningskabels moeilijk verkocht. Dat blijkt uit een steekproef van Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

Begin deze zomer weigerde de deputatie van West-Vlaanderen een verkavelinsgvergunning voor een perceel in Heule (Kortrijk) omdat er een hoogspanningskabel over loopt. De deputatie wilde de volksgezondheid niet in gevaar brengen. Volgens een studie van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) lopen kinderen tussen 0 en 15 jaar die aan een te hoog magnetisch veld worden blootgesteld tweemaal meer risico op leukemie. Niet alle wetenschappers hangen deze theorie aan.

Gehalveerd in waarde

Sinds de geweigerde vergunning in Heule, hebben vastgoedmakelaars het steeds moeilijker om gronden en woningen onder hoogspanningskabels verkocht te krijgen. Tachtig procent van de makelaars klaagt dat er weinig interesse is voor percelen en woningen onder hoogspanningskabels. En op vijf zegt dat er totaal geen interesse is. Meestal komt het pas tot een verkoop na een lange periode en veel discussie over de prijs. Gemiddeld loopt het waardeverlies op tot 15 30 procent. Soms tot 50 procent', zegt Luc Machon van de makelaarsfederatie BIV.

Makelaars wijzen erop dat zij wel degelijk rekening willen houden met de volksgezondheid. Edmond Kochan (Limburgs Vastgoed): Onlangs moesten we een huis verkopen van mensen wiens dochtertje een hersentumor kreeg. Dokters vermoedden dat het kwam doordat boven het huis een hoogspanningslijn liep. Ik heb me toen voorgenomen dat verhaal te vertellen wanneer kandidaat-kopers vroegen waarom het huis werd verkocht.'

Stop de willekeur

De ene gemeente ziet geen gezondheidsgevaar in hoogspanningskabels en kent vergunningen vlot toe. De andere ziet wel gevaar en weigert vergunningen. De vastgoedmakelaars vragen dat de overheid duidelijke maatregelen uitvaardigt, nu is er helemaal geen regelgeving.

Precies omdat de Vlaamse Regering een zicht wil krijgen op de hele problematiek loopt er in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een onderzoek dat dit najaar adviezen moet geven over hoe we moeten omgaan met milieu- en gezondheidsrisico's van ELF-velden (Extreme Lage Frequenties) van elektrische installaties zoals hoogspanningsleidingen. Dan zullen we nagaan of andere maatregelen moeten worden uitgewerkt', zeggen Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams minister van Leefmilieu en Jo Vandeurzen (CD&V) Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Beatrijs Vanfleteren is intussen in beroep gegaan tegen de weigering van de West-Vlaamse deputatie om haar perceel in Heule een verkavelingsvergunning te geven.Vanfleteren vindt het niet kunnen dat de ene gemeente wel en de andere geen vergunning geeft. De wet moet voor iedereen gelijk zijn.'

Voor het originele artikel zie:
www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL3FI6K8&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=social&utm_content=footer&utm_campaign=send-to-a-friend&utm_term=1C2UI6QP .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer