StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
06/11/17Beschermen tegen de ra
12/10/17Meetspecialisten, meet
Artikelen
16/11/17ADHD is meer een probleem
16/11/17Mobile phones cause letha
16/11/17Mt Nardi Wildlife Report
15/11/17Cell Phone Headaches –
14/11/1715.000 wetenschappers uit
14/11/17Stralingsbelasting en gel
Berichten Nederland
16/11/17Promotie van een psycholo
16/11/17Toename van klachten in N
14/11/17Aantal antenne-installati
13/11/17Vanavond 13 nov. in Radar
10/11/17Tweede Kamer: Kamervragen
Berichten België
14/11/17Hoe gezond of ongezond is
24/10/17NMBS-baas Sophie Dutordoi
Berichten Internationaal
14/11/17De stralingsbelasting en
09/11/17Bill Gates and Steve Jobs
07/11/175G testing in the world
01/11/17USA: Supreme Court Rally
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/11/17Alice kan niet tegen stra
12/11/17Afscherming, voor sommige
05/11/17TV met WiFi; een ervaring
Onderzoeken
14/11/17Modeled and Perceived Exp
06/11/17Decreases in sleep durati
25/10/17Radiation from wireless t
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
08/11/17InPower Movement: Early r
19/10/17The precautionary princip
11/10/17Telekom warns of (its own
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Huizen onder hoogspanning raken nauwelijks verkocht of met waardedaling tot 50%.    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Huizen onder hoogspanning raken nauwelijks verkocht of met waardedaling tot 50%.
donderdag, 15 september 2011 - Dossier: Berichten Belgie


Bron: Het Nieuwsblad 13 sept. 2011

Auteur: Paul Demeyer

Huizen onder hoogspanning raken nauwelijks verkocht.

Uit vrees voor de gezondheid raakt tachtig procent van woningen en terreinen onder hoogspanningskabels moeilijk verkocht. Dat blijkt uit een steekproef van Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

Begin deze zomer weigerde de deputatie van West-Vlaanderen een verkavelinsgvergunning voor een perceel in Heule (Kortrijk) omdat er een hoogspanningskabel over loopt. De deputatie wilde de volksgezondheid niet in gevaar brengen. Volgens een studie van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) lopen kinderen tussen 0 en 15 jaar die aan een te hoog magnetisch veld worden blootgesteld tweemaal meer risico op leukemie. Niet alle wetenschappers hangen deze theorie aan.

Gehalveerd in waarde

Sinds de geweigerde vergunning in Heule, hebben vastgoedmakelaars het steeds moeilijker om gronden en woningen onder hoogspanningskabels verkocht te krijgen. Tachtig procent van de makelaars klaagt dat er weinig interesse is voor percelen en woningen onder hoogspanningskabels. En op vijf zegt dat er totaal geen interesse is. Meestal komt het pas tot een verkoop na een lange periode en veel discussie over de prijs. Gemiddeld loopt het waardeverlies op tot 15 30 procent. Soms tot 50 procent', zegt Luc Machon van de makelaarsfederatie BIV.

Makelaars wijzen erop dat zij wel degelijk rekening willen houden met de volksgezondheid. Edmond Kochan (Limburgs Vastgoed): Onlangs moesten we een huis verkopen van mensen wiens dochtertje een hersentumor kreeg. Dokters vermoedden dat het kwam doordat boven het huis een hoogspanningslijn liep. Ik heb me toen voorgenomen dat verhaal te vertellen wanneer kandidaat-kopers vroegen waarom het huis werd verkocht.'

Stop de willekeur

De ene gemeente ziet geen gezondheidsgevaar in hoogspanningskabels en kent vergunningen vlot toe. De andere ziet wel gevaar en weigert vergunningen. De vastgoedmakelaars vragen dat de overheid duidelijke maatregelen uitvaardigt, nu is er helemaal geen regelgeving.

Precies omdat de Vlaamse Regering een zicht wil krijgen op de hele problematiek loopt er in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een onderzoek dat dit najaar adviezen moet geven over hoe we moeten omgaan met milieu- en gezondheidsrisico's van ELF-velden (Extreme Lage Frequenties) van elektrische installaties zoals hoogspanningsleidingen. Dan zullen we nagaan of andere maatregelen moeten worden uitgewerkt', zeggen Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams minister van Leefmilieu en Jo Vandeurzen (CD&V) Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Beatrijs Vanfleteren is intussen in beroep gegaan tegen de weigering van de West-Vlaamse deputatie om haar perceel in Heule een verkavelingsvergunning te geven.Vanfleteren vindt het niet kunnen dat de ene gemeente wel en de andere geen vergunning geeft. De wet moet voor iedereen gelijk zijn.'

Voor het originele artikel zie:
www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BL3FI6K8&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=social&utm_content=footer&utm_campaign=send-to-a-friend&utm_term=1C2UI6QP .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer