StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
18/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
19/09/17Burn-out
18/09/17What science knows about
17/09/17Oorsuizen
14/09/17Wetenschappers vragen uit
14/09/17Autism, ADHD, And Wireles
14/09/17Straling voor onze gezond
Berichten Nederland
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
17/09/17Hoe gevaarlijk is 5G?
14/09/17Groot onderzoek naar oors
10/09/17Suïcide bevorderd door s
10/09/17Open brief aan KPN na ond
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
18/09/17SB 649 Passes California
18/09/17''BLUNDER'' by ICNIRP's a
16/09/17WiFi4EU: New EU scheme fo
15/09/17USA: MD Writes about her
Ervaringen | Appellen/oproepen
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
14/09/173G naar 4G
Onderzoeken
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
06/09/17Maternal cell phone use i
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
16/08/17Solution To The 'Smart' M
Oproepen
14/09/17EHS regionale contactdage
12/09/17Petitie ''ME is geen SOLK
10/09/17The Guardian: If you donâ
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Beperk de Straling reageert op schrijven Departement Leefmilieu, Natuur en Energie    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Beperk de Straling reageert op schrijven Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
dinsdag, 23 augustus 2011 - Dossier: Berichten Belgie


Bron: Beperk de Straling 22 aug 2011

Reactie op schrijven Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

22 augustus 2011

Hierbij de e-mail die op 16 aug. 2011 werd verstuurd naar dhr. Mart Verlaek van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van Vlaams Minister Schauvliege.

Beste Mart,

Hierbij verwijs ik naar jouw antwoord aan dhr Danny Lambert inzake elektromagnetische straling en gezondheid.

Hierbij refereer ik naar de volgende op France 3 uitgezonden reportage
videos.nextup.org/France3/Hors_Serie_Mauvaises_Ondes/16_05_2011.html .
die inhoudelijk een afspiegeling is van wat hier ook in Vlaanderen afspeelt , namelijk de ontkenningsstrategie van het kabinet Schauvliege mede ondersteund door ex-VITO leden ( Verschaeve, DeCat en Maes) die in functie van het kabinet Schauvliege de opdracht kregen om alle studies die een schadelijk effect voor de gezondheid aantonen te ontkennen. Zeer opvallend is ook de negatieve klassering van onze eigen HGR als onbetrouwbaar en op weinig expertise berust (3/10) tov deze van de Nederlandse Gezondheidsraad en het ICNIRP (10/10).

Belangrijk (zie ook de reportage) is de verwevenheid van leden van gezondheidsraden en het ICNIRP. De Europese commissie verbiedt echter het gelijktijdig lidmaatschap tss het ICNIRP en nationale gezondheidsraden. Zo is bijvoorbeeld Eric van Rongen vast lid van de ICNIRP en tegelijkertijd secretaris van de Nederlandse Gezondheidsraad.

Ook Luc Verschaeve heeft banden met de ICNIRP als lid van de Standing Commitee on Biology waarvan de voorzitter, jawel .....Eric van Rongen is!
zie: www.icnirp.org/sc2.htm

Ongemeen veel experten en beleidsverantwoordelijken is opgevallen, dat de in opdracht van het kabinet Schauvliege en door Verschaeve uitgevoerde analyse, gepubliceerd in de informatiemap ''Zendmasten een hot item'' , er enkel op is gebaseerd om ALLE onafhankelijke onderzoeken en resultaten die aanwijzingen van biologische effecten op de gezondheid aantonen negatief te beoordelen , waarbij tevens niet geschuwd wordt om de interpretaties en de kennis van desbetreffende onderzoekers in vraag te stellen. Vele van de door ons aangesproken experten en beleidsverantwoordelijken brengen ons ter kennis dat er nergens in de wetenschappelijke vakbladen een dergelijke manier van negatieve analyse terug te vinden is.

Voor hen berust de analyse van Verschaeve op een bewuste strategie om het besluit van Schauvliege goed te praten omdat ze zo verdomd opvallend de resultaten van de onafhankelijk onderzoeken ondermijnt en negeert. Zelf de onderzoeksresultaten van n van de leden binnen de werkgroep niet-ioniserende straling van de HGR dr.Dirk Adang wordt gewoonweg de grond ingeboord en erger nog : de expertise van de HGR wordt door hun eigen voorzitter (L.Verschaeve) in twijfel getrokken en publiekelijk lager geschat dan de expertise van de Nederlandse Gezondheidsraad en de ICNIRP waarvan de bevriende Eric van Rongen respectievelijk secretaris en notoir lid is.

De informatiemap ''zendmasten een hot-item'' dient enkel om de beleidsverantwoordelijken, ambtenaren en overheidsdiensten die leek zijn in de materie naar de mond van Schauvliege en de industrie te praten. Dit werd ook duidelijk tijdens de provinciale infosessies waar geen enkele opmerking noch kritische vraag werd gesteld aan de sprekers, met uitzondering van Beperk De Straling.

Gelieve mijn opmerkingen (blauwe) op onderstaande tekst na te lezen:

ZIe voor de genoemde tekst: www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=361:beperk-de-straling-reageert-op-schrijven-departement-leefmilieu-natuur-en-energie&catid=43:nieuws-algemeen .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer