StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
06/11/17Beschermen tegen de ra
12/10/17Meetspecialisten, meet
Artikelen
18/11/17Vuile stroom (netvervuili
16/11/17ADHD is meer een probleem
16/11/17Mobile phones cause letha
16/11/17Mt Nardi Wildlife Report
15/11/17Cell Phone Headaches –
14/11/1715.000 wetenschappers uit
Berichten Nederland
19/11/17De iPad-school van Mauric
18/11/17KWF collecteert met stral
16/11/17Promotie van een psycholo
16/11/17Toename van klachten in N
14/11/17Aantal antenne-installati
Berichten België
14/11/17Hoe gezond of ongezond is
24/10/17NMBS-baas Sophie Dutordoi
Berichten Internationaal
18/11/17IARC-WHO: Global burden o
18/11/17Duits verbod op 'slimme'
14/11/17De stralingsbelasting en
09/11/17Bill Gates and Steve Jobs
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/11/17Alice kan niet tegen stra
12/11/17Afscherming, voor sommige
05/11/17TV met WiFi; een ervaring
Onderzoeken
14/11/17Modeled and Perceived Exp
06/11/17Decreases in sleep durati
25/10/17Radiation from wireless t
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
08/11/17InPower Movement: Early r
19/10/17The precautionary princip
11/10/17Telekom warns of (its own
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Kamer van Volksvertegenwoordigers: Resolutie van Ecolo Groen ter erkenning van en hulp aan EHS'ers.    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Kamer van Volksvertegenwoordigers: Resolutie van Ecolo Groen ter erkenning van en hulp aan EHS'ers.
dinsdag, 02 augustus 2011 - Dossier: Berichten Belgie


In het Belgische (of federale) Kamer van Volksvertegenwoordigers hebben drie leden van de partij Ecolo-Groen Thrse Snoy, Muriel Gerkens en Eva Brems een resolutie ingediend waarin verzocht wordt de aandoening electro-hypersensitiviteit (overgevoeligheid voor elektromagnetische velden) als aandoening te erkennen en eveneens de daarmee samenhangende functionele ongemakken als handicap te erkennen. Ook vraagt men studies naar het mechanisme achter de aandoening te stimuleren en te zoeken naar het verband tussen blootstelling aan EMV en EHS. Bovendien verzoeken de afgevaardigden om de medische wereld te wijzen op en voor te lichten over het bestaan van de aandoening en om het voorzorgsbeginsel toe te passen. Bovendien wordt gevraagd om zogenaamde ''witte zones'' in de publieke ruimte en om openbare instellingen zoals ziekenhuizen, scholen en crches te informeren over EHS.

Welke Nederlandse politieke partij volgt dit voorbeeld?

Voor de volledige (Franstalige) tekst van het voorstel zie het bijgevoegde PDF document:

Bekijk het PDF bestand


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer