StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
21/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
20/09/17IoT 5
20/09/17Harmonische vervorming
20/09/17Vitamin B17: The Greatest
19/09/17Burn-out (toename)
19/09/17Schildklierkanker, toenam
18/09/17What science knows about
Berichten Nederland
28/09/17Nieuw boek: DE DRAADLOZE
21/09/17GGD Utrecht: een nieuw ge
20/09/17Ruimte in de ether voor 5
20/09/17De Impact-Academy en onze
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
21/09/17USA: Monterey County Proc
20/09/17USA: nieuwe 5G ellende: D
19/09/17USA: De jongeren van nu g
19/09/17USA: 5G opponents launch
Ervaringen | Appellen/oproepen
24/09/17Lichaamspanning en ele
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
Onderzoeken
20/09/17National Toxicology Progr
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/09/17USA situatie: WOZ waarded
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/09/17EHS regionale contactdage
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Kamer van Volksvertegenwoordigers: Resolutie van Ecolo Groen ter erkenning van en hulp aan EHS'ers.    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Kamer van Volksvertegenwoordigers: Resolutie van Ecolo Groen ter erkenning van en hulp aan EHS'ers.
dinsdag, 02 augustus 2011 - Dossier: Berichten Belgie


In het Belgische (of federale) Kamer van Volksvertegenwoordigers hebben drie leden van de partij Ecolo-Groen Thrse Snoy, Muriel Gerkens en Eva Brems een resolutie ingediend waarin verzocht wordt de aandoening electro-hypersensitiviteit (overgevoeligheid voor elektromagnetische velden) als aandoening te erkennen en eveneens de daarmee samenhangende functionele ongemakken als handicap te erkennen. Ook vraagt men studies naar het mechanisme achter de aandoening te stimuleren en te zoeken naar het verband tussen blootstelling aan EMV en EHS. Bovendien verzoeken de afgevaardigden om de medische wereld te wijzen op en voor te lichten over het bestaan van de aandoening en om het voorzorgsbeginsel toe te passen. Bovendien wordt gevraagd om zogenaamde ''witte zones'' in de publieke ruimte en om openbare instellingen zoals ziekenhuizen, scholen en crches te informeren over EHS.

Welke Nederlandse politieke partij volgt dit voorbeeld?

Voor de volledige (Franstalige) tekst van het voorstel zie het bijgevoegde PDF document:

Bekijk het PDF bestand


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer