StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wet kwaliteit, klachten e
Artikelen
22/05/18Electromagnetic radiation
22/05/18Selected studies on elect
19/05/18Planetary Emergency
15/05/18Pall letter to California
14/05/185G - Advantages - Disadva
13/05/18Shocking analysis of bloo
Berichten Nederland
22/05/18Mobiele telefoons veroorz
22/05/18'Met de huidige insectens
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
16/05/18Explosieve toename van kl
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
23/04/18Nuenenaren massaal ziek d
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
29/04/18Mail naar: het kerkbestuu
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Kamer van Volksvertegenwoordigers: Resolutie van Ecolo Groen ter erkenning van en hulp aan EHS'ers.    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Kamer van Volksvertegenwoordigers: Resolutie van Ecolo Groen ter erkenning van en hulp aan EHS'ers.
dinsdag, 02 augustus 2011 - Dossier: Berichten Belgie


In het Belgische (of federale) Kamer van Volksvertegenwoordigers hebben drie leden van de partij Ecolo-Groen Thrse Snoy, Muriel Gerkens en Eva Brems een resolutie ingediend waarin verzocht wordt de aandoening electro-hypersensitiviteit (overgevoeligheid voor elektromagnetische velden) als aandoening te erkennen en eveneens de daarmee samenhangende functionele ongemakken als handicap te erkennen. Ook vraagt men studies naar het mechanisme achter de aandoening te stimuleren en te zoeken naar het verband tussen blootstelling aan EMV en EHS. Bovendien verzoeken de afgevaardigden om de medische wereld te wijzen op en voor te lichten over het bestaan van de aandoening en om het voorzorgsbeginsel toe te passen. Bovendien wordt gevraagd om zogenaamde ''witte zones'' in de publieke ruimte en om openbare instellingen zoals ziekenhuizen, scholen en crches te informeren over EHS.

Welke Nederlandse politieke partij volgt dit voorbeeld?

Voor de volledige (Franstalige) tekst van het voorstel zie het bijgevoegde PDF document:

Bekijk het PDF bestand


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer