StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
21/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
20/09/17IoT 5
20/09/17Harmonische vervorming
20/09/17Vitamin B17: The Greatest
19/09/17Burn-out (toename)
19/09/17Schildklierkanker, toenam
18/09/17What science knows about
Berichten Nederland
28/09/17Nieuw boek: DE DRAADLOZE
21/09/17GGD Utrecht: een nieuw ge
20/09/17Ruimte in de ether voor 5
20/09/17De Impact-Academy en onze
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
21/09/17USA: Monterey County Proc
20/09/17USA: nieuwe 5G ellende: D
19/09/17USA: De jongeren van nu g
19/09/17USA: 5G opponents launch
Ervaringen | Appellen/oproepen
24/09/17Lichaamspanning en ele
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
Onderzoeken
20/09/17National Toxicology Progr
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/09/17USA situatie: WOZ waarded
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/09/17EHS regionale contactdage
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
De Zeewacht: Lezers schrijven ''Wel schadelijk voor de gezondheid'' .    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

De Zeewacht: Lezers schrijven ''Wel schadelijk voor de gezondheid'' .
dinsdag, 19 juli 2011 - Dossier: Berichten Belgie


Lezers schrijven - ''Wel schadelijk voor de gezondheid''

Bron: De Zeewacht van 15 juli 2011

Hiermee reageert de werkgroep Beperk de Straling op de uitspraken van burgemeester Michel Landuyt al zou het Wifi-netwerk op het strand geen gezondheidsrisico's inhouden voor de strandbezoeker.

Op 16 mei adviseerde de Europese Raad om Wifi-netwerken te bannen in scholen. De Europese Raad baseerde zich op de resultaten van het recente wetenschappelijk onderzoek die een causaal (oorzakelijk) verband aantoont tussen de blootstelling aan Wifi-straling en effecten op de gezondheid. In het kader van het voorzorgsprincipe adviseert de Europese Raad om alvast kleine kinderen niet bloot te stellen aan Wifi-straling omdat (en volgens de internationale wetenschappelijke consensus) er niet gerefereerd kan worden naar een stralingsnorm die veilig is voor kinderen.

Tegen het advies van een grote groep erkende kankerspecialisten waaronder prof. dr. Stefaan Van Gool (kinderoncoloog UZ Leuven) en prof. dr. Nik Van Larebeke (UZ Gent) maar ook fysici waaronder prof. ir. Victor Moshchalkov (KULeuven) die allen het installeren van publieke netwerken veroordelen, beweert een niet-medicus, advocaat en burgemeester Michel Landuyt dat de installatie van een Wifi-netwerk op het strand geen risico vormt voor de gezondheid en dit zeker niet voor kinderen. Landuyt wuift met name de aanbevelingen van de Europese Raad, het IARC en ook deze van onze eigen Hoge Gezondheidsraad weg. Opmerkelijk dat een niet medisch geschoold persoon in tegenstelling tot deze internationaal erkende organisaties publiekelijk via de pers poneert dat de Wifi-straling geen gevaar inhoudt voor de gezondheid.

Uit lokaal onderzoek blijkt tevens dat er geen openbaar onderzoek is gebeurd die de beslissing is vooraf gegaan. De bevolking werd noch op de hoogte gebracht van de plannen noch heeft ze haar goedkeuring gegeven. Een mooi staaltje van een niet-democratische beslissing!

Tot onze grote verbazing blijkt ook dat de Wifi-access points (cabines) enkel geplaatst worden op de gronden van de concessiehouders van de strandcabines wat op zich aantoont dat dit Wifi-netwerk niet gerelateerd is aan enig openbaar karakter.

Tenslotte zou het wel eens interessant zijn te vernemen in hoeverre er financile overeenkomsten zijn gemaakt tussen enerzijds operator Citymesh en anderzijds het gemeentebestuur. Deze vraag is dermate terecht aangezien de inwoners vanMiddelkerke, Westende en Lombardsijde niet op de hoogte werden gebracht van deze overeenkomst.

Jan Allein, cordinator werkgroep Beperk de Straling

Voor het originele artikel zie De Zeewacht (1) en (2).


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer