StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
06/11/17Beschermen tegen de ra
12/10/17Meetspecialisten, meet
Artikelen
18/11/17Vuile stroom (netvervuili
16/11/17ADHD is meer een probleem
16/11/17Mobile phones cause letha
16/11/17Mt Nardi Wildlife Report
15/11/17Cell Phone Headaches –
14/11/1715.000 wetenschappers uit
Berichten Nederland
19/11/17De iPad-school van Mauric
18/11/17KWF collecteert met stral
16/11/17Promotie van een psycholo
16/11/17Toename van klachten in N
14/11/17Aantal antenne-installati
Berichten België
14/11/17Hoe gezond of ongezond is
24/10/17NMBS-baas Sophie Dutordoi
Berichten Internationaal
18/11/17IARC-WHO: Global burden o
18/11/17Duits verbod op 'slimme'
14/11/17De stralingsbelasting en
09/11/17Bill Gates and Steve Jobs
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/11/17Alice kan niet tegen stra
12/11/17Afscherming, voor sommige
05/11/17TV met WiFi; een ervaring
Onderzoeken
14/11/17Modeled and Perceived Exp
06/11/17Decreases in sleep durati
25/10/17Radiation from wireless t
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
08/11/17InPower Movement: Early r
19/10/17The precautionary princip
11/10/17Telekom warns of (its own
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
De Zeewacht: Lezers schrijven ''Wel schadelijk voor de gezondheid'' .    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

De Zeewacht: Lezers schrijven ''Wel schadelijk voor de gezondheid'' .
dinsdag, 19 juli 2011 - Dossier: Berichten Belgie


Lezers schrijven - ''Wel schadelijk voor de gezondheid''

Bron: De Zeewacht van 15 juli 2011

Hiermee reageert de werkgroep Beperk de Straling op de uitspraken van burgemeester Michel Landuyt al zou het Wifi-netwerk op het strand geen gezondheidsrisico's inhouden voor de strandbezoeker.

Op 16 mei adviseerde de Europese Raad om Wifi-netwerken te bannen in scholen. De Europese Raad baseerde zich op de resultaten van het recente wetenschappelijk onderzoek die een causaal (oorzakelijk) verband aantoont tussen de blootstelling aan Wifi-straling en effecten op de gezondheid. In het kader van het voorzorgsprincipe adviseert de Europese Raad om alvast kleine kinderen niet bloot te stellen aan Wifi-straling omdat (en volgens de internationale wetenschappelijke consensus) er niet gerefereerd kan worden naar een stralingsnorm die veilig is voor kinderen.

Tegen het advies van een grote groep erkende kankerspecialisten waaronder prof. dr. Stefaan Van Gool (kinderoncoloog UZ Leuven) en prof. dr. Nik Van Larebeke (UZ Gent) maar ook fysici waaronder prof. ir. Victor Moshchalkov (KULeuven) die allen het installeren van publieke netwerken veroordelen, beweert een niet-medicus, advocaat en burgemeester Michel Landuyt dat de installatie van een Wifi-netwerk op het strand geen risico vormt voor de gezondheid en dit zeker niet voor kinderen. Landuyt wuift met name de aanbevelingen van de Europese Raad, het IARC en ook deze van onze eigen Hoge Gezondheidsraad weg. Opmerkelijk dat een niet medisch geschoold persoon in tegenstelling tot deze internationaal erkende organisaties publiekelijk via de pers poneert dat de Wifi-straling geen gevaar inhoudt voor de gezondheid.

Uit lokaal onderzoek blijkt tevens dat er geen openbaar onderzoek is gebeurd die de beslissing is vooraf gegaan. De bevolking werd noch op de hoogte gebracht van de plannen noch heeft ze haar goedkeuring gegeven. Een mooi staaltje van een niet-democratische beslissing!

Tot onze grote verbazing blijkt ook dat de Wifi-access points (cabines) enkel geplaatst worden op de gronden van de concessiehouders van de strandcabines wat op zich aantoont dat dit Wifi-netwerk niet gerelateerd is aan enig openbaar karakter.

Tenslotte zou het wel eens interessant zijn te vernemen in hoeverre er financile overeenkomsten zijn gemaakt tussen enerzijds operator Citymesh en anderzijds het gemeentebestuur. Deze vraag is dermate terecht aangezien de inwoners vanMiddelkerke, Westende en Lombardsijde niet op de hoogte werden gebracht van deze overeenkomst.

Jan Allein, cordinator werkgroep Beperk de Straling

Voor het originele artikel zie De Zeewacht (1) en (2).


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer