StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/01/18Toon : de 'slimme' thermo
14/01/18Medical Dictionary; micro
Artikelen
14/01/18Can Cell Phones Cause Fem
14/01/18Wetenschappers binden str
12/01/18Apple: Open letter from J
12/01/18Studenten die vaker met s
08/01/18Zonnepanelen; Solar Panel
06/01/18FCC geeft vergunning voor
Berichten Nederland
18/01/18Unlimited 4G voor thuis g
17/01/18Vergaderlocatie / cursusr
14/01/18Ziek van Straling; Fotose
12/01/18Stripheldenbuurt wil geen
12/01/18Stijging aantal euthanasi
Berichten België
18/01/18Aartselaar / Reet: Buren
10/01/18Vereniging ElektroHyperSe
Berichten Internationaal
15/01/18Frankrijk pakt belabberde
12/01/18Oostenrijk: Richtlijnen v
12/01/18Frankreich verordnet Stra
09/01/18USA: CDPH Cell Phone Safe
Ervaringen | Appellen/oproepen
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
12/01/18Bijnier probleem met smar
Onderzoeken
03/01/18EMFs + Wildlife
29/12/17Radiofrequency EMFs and H
19/12/17624 wetenschappelijke
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/01/18Afspraken voor beterere t
01/01/18Antennebeleid op basis va
15/12/17(Persbericht) Phonegate:
Oproepen
10/12/17Haarlem: Raadsmarkt ZENDM
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
19/01/18Brief aan Agentschap Tele
18/01/18Brief naar de gemeente Ut
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
PERSBERICHT: ''Geen 4e mobiele operator in België!''    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

PERSBERICHT: ''Geen 4e mobiele operator in België!''
vrijdag, 13 mei 2011 - Dossier: Berichten Belgie


-- PERSBERICHT 13 mei 2011 --

''Geen 4e mobiele operator in België!''

Reeds 4.000 ondertekenaars van de petitie

www.petitie-elektrosmog.be

Volgende maand wil de overheid de licentie veilen voor een vierde mobiele operator in België. Voor deze licentie is er één kandidaat. Een nieuwe GSM-operator zal echter leiden tot de plaatsing van duizenden nieuwe zendantennes en dus een verdere explosieve toename van de elektromagnetische straling waaraan de bevolking wordt blootgesteld.


Aangezien een nieuwe operator compleet in strijd is met het voorzorgsprincipe, startten de organisaties Beperk de Straling, StralingsArmVlaanderen, Teslabel en Dé-Mobilisation een petitie op. Reeds 4.000 mensen ondertekenden de petitie en geven zo een luid en duidelijk signaal dat een vierde operator niet gewenst is.


Eind april werd door de Belgische telecomregulator BIPT (Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie) gecommuniceerd dat zij één kandidatuur ontvangen hebben voor een vierde 3G/UMTS-vergunning in België (1). Het BIPT zal nu verder de kandidatuur onderzoeken en in de komende weken informatie geven over de ontvankelijkheid ervan.

Sinds maart van dit jaar hebben echter meer dan 4.000 Belgen - waaronder meer dan 3.800 op papieren drager - een petitie getekend tegen het toelaten van een 4e operator.

De petitie is een gezamenlijk initiatief van 4 Belgische organisaties die pleiten voor minder elektrosmog: de Vlaamse organisaties Beperk de Straling en StralingsArmVlaanderen, de Waalse vzw Teslabel en de Brusselse vereniging Dé-Mobilisation.

De petitie wordt gesteund door talloze medici alsook door de vooraanstaande professoren Prof. Dr. Stefaan Van Gool (kliniekhoofd van de afdeling Kinderhemato-oncologie van het U.Z.Leuven en buitengewoon hoogleraar aan de K.U.Leuven) en Prof. Victor Moshchalkov (Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven en voorzitter van de ESF Networking Programme ''Nanoscience and Engineering in Superconductivity''). Beide professoren worden beschouwd als de experts m.b.t. de problematiek van elektrosmog en gezondheid en werden herhaaldelijk uitgenodigd om hun standpunten toe te lichten, onder meer bij de Eerste Minister Yves Leterme (2) alsook op de hoorzitting in het Vlaams Parlement (3).


De argumenten tegen een vierde operator samengevat:

1. Gevaar voor de volksgezondheid

De wetenschappelijke bewijzen voor de schadelijke effecten van gepulste, hoogfrequente elektromagnetische straling stapelen zich al jarenlang op. De schadelijke effecten omvatten onder andere beschadiging van het DNA, van het immuunsysteem, van het hormonaal systeem, verstoring van de hersenactiviteit, verhoogde doorlaatbaarheid van de hersen-bloedbarrière, verhoogd risico op kanker, enzovoort. EM-straling wordt verder in verband gebracht met klachten als hoofdpijn, slapeloosheid, oorsuizen, duizeligheid, verminderde concentratie, geheugenproblemen en hartritmestoornissen (4).

De roep uit de wetenschappelijke en medische wereld klinkt dan ook steeds luider. Getuige daarvan de talloze appèls (5).

Ook de Europese Unie (6) roept de lidstaten herhaaldelijk op tot (re)actie: de onmiddellijke toepassing van preventie, het voorzorgsprincipe, het ALARA-principe (''As Low As Reasonably Achievable''), de lagere 0,6 V/m norm, en de aanbeveling niet te wachten op een tweede asbest- of tabakschandaal. Aldus het recent verschenen rapport van de Europese Raad (7) dewelke ook unaniem goedgekeurd werden in de gezondheidscommissie.


2. Zinloos: prijzen voor de consumenten zullen niet verlagen

Volgens verschillende telecomexperts heeft een vierde operator totaal geen zin. De markt in België is reeds verzadigd en een nieuwe operator zal de prijzen niet verlagen (8).

Ook volgens consumentenorganisatie Test-Aankoop zou een vierde operator niet nodig zijn als de markt in België op een correcte en eerlijke manier zou functioneren. De consumentonvriendelijkheid van de markt zal niet zomaar worden opgelost door een vierde operator.Bovendien zal de nieuwe operator zware investeringen moeten doen in de opbouw van een geheel nieuw antennepark en in het betalen van de licentie, hetgeen daarna doorgerekend zal worden aan de consument (8).


3. Nodeloze energieverspilling

Gsm-netwerken verbruiken enorm veel energie. Het is in het licht van de klimaatproblematiek en de dringende nood aan energiebesparing dan ook totaal onverantwoord om een operator een geheel nieuw antennepark te laten uitbouwen als er evengoed gebruik kan worden gemaakt van bestaande netwerken/antennes van de andere operatoren (9).


Steven Boone (master in de handelswetenschappen en coördinator van de petitie) stelt: ''Talloze medici - waaronder 1.000 Duitse artsen in het Freiburger Appel (10) - bevestigen dat er een direct causaal verband is tussen de exponentiële toename van stralingsbelasting en de toename van chronisch zieken. Met de petitie willen ook wij de overheid oproepen om zijn verantwoordelijkheid op te nemen in zijn allerbelangrijkste taak, met name de bescherming van de bevolking. In het bijzonder voor de mensen die het meest kwetsbaar zijn voor de schadelijke gezondheidsgevolgen van gepulste microgolfstraling. Ik citeer het Freiburger Appel (10): ''In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen.''


Met hoogachting,

De initiatiefnemers van de petitie:

- Steven Boone
- De Vlaamse werkgroep Beperk de Straling - www.beperkdestraling.org
- De Vlaamse vereniging StralingsArmVlaanderen - www.stralingsarmvlaanderen.org
- De Waalse vereniging Teslabel Coordination a.s.b.l. - www.teslabel.be
- De Brusselse vereniging Collectif Dé-Mobilisation
- De redactie van de Benelux informatie website StopUMTS - www.stopumts.be
- Patrick Vanden Berghe


Meer informatie:

- Steven Boone (coördinator van de petitie)
- E-mail: info@petitie-elektrosmog.be
- Website: www.petitie-elektrosmog.be


Bronnen:

(1) Persbericht BIPT ''1 kandidaat voor de vierde 3G-vergunning'':
www.auction2011.be/nl/1-kandidaat-voor-de-vierde-3g-vergunning

(2) Humo nr. 3668 van 21 dec. 2010; pagina 71; ''Premier Blackberry...'':
www.stralingsarmvlaanderen.org/resources/Humo/HUMO-dec-2010-GSM-dossier.pdf

(3) Hoorzitting over blootstelling niet-ioniserende stralingen van 24 jan. 2008. Prof. Victor Moshchalkov (pag. 15-20) en Prof. Dr. Stefaan Van Gool (pag. 20-25):
docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2007-2008/g1724-1.pdf

(4) Een overzicht van studies die de schadelijke effecten documenteren is onder andere te vinden op:
www.emfacts.com/electricwords

in het BioInitiative rapport:
pdf/BioInitiative.pdf

in het werk van de Belgische arts Dr. Jean Pilette:
pdf/pilette.pdf

(5) Oproepen en appèls van medici en professoren:
www.petition-electrosmog.be/article.php?l=nl&id=25

(6) Oproepen van de Europese Unie aan de lidstaten:
www.petition-electrosmog.be/article.php?l=nl&id=26

(7) Report of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe: ''The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment'' (6 mei 2011):
www.next-up.org

(8) De analyse in De Standaard van 6 okt. 2009 ''Drie is genoeg'': www.beperkdestraling.org/images/stories/Artikels/Antennes/Drie_is_genoeg_10_2009.pdf

(9) De Britse Groenen brachten vorig jaar het rapport ''Better together'' uit, waarin ze de grote energieverspilling door meerdere overlappende netwerken aan de kaak stellen en waarin ze pleiten voor het delen van:
www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=74

(10) Het Freiburger Appel ondertekend door meer dan 1.000 Duitse artsen en 40.000 burgers:
http://home.scarlet.be/~tsj06951/appel_nl.pdf


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer