StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/01/18Toon : de 'slimme' thermo
14/01/18Medical Dictionary; micro
Artikelen
19/01/18Home networking explained
14/01/18Can Cell Phones Cause Fem
14/01/18Wetenschappers binden str
12/01/18Apple: Open letter from J
12/01/18Studenten die vaker met s
08/01/18Zonnepanelen; Solar Panel
Berichten Nederland
20/01/18Mobiel internetten explod
20/01/18Voorschoten: D66: bescher
18/01/18Unlimited 4G voor thuis g
17/01/18Vergaderlocatie / cursusr
14/01/18Ziek van Straling; Fotose
Berichten België
18/01/18Aartselaar / Reet: Buren
10/01/18Vereniging ElektroHyperSe
Berichten Internationaal
15/01/18Frankrijk pakt belabberde
12/01/18Oostenrijk: Richtlijnen v
12/01/18Frankreich verordnet Stra
09/01/18USA: CDPH Cell Phone Safe
Ervaringen | Appellen/oproepen
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
12/01/18Bijnier probleem met smar
Onderzoeken
20/01/18Iron deposition in rabbit
03/01/18EMFs + Wildlife
29/12/17Radiofrequency EMFs and H
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/01/18Afspraken voor beterere t
01/01/18Antennebeleid op basis va
15/12/17(Persbericht) Phonegate:
Oproepen
10/12/17Haarlem: Raadsmarkt ZENDM
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
19/01/18Brief aan Agentschap Tele
18/01/18Brief naar de gemeente Ut
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Verslag debatavond straling 5 april te Leuven    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Verslag debatavond straling 5 april te Leuven
maandag, 11 april 2011 - Dossier: Berichten Belgie


Bron: Beperk de Straling 10 april 2011

Verslag Debatavond straling 5 april te Leuven

Deze forumavond georganiseerd door VILv, KVIV en Leuven Inc. had als doel de technische, de wetenschappelijke, de medische en de economische wereld met mekaar in debat te brengen.

De sprekers:

-Vladimir Volski, senior research assistant aan het ESAT van de K.U.Leuven

-Prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de afd. kinderhemato-oncologie van het UZL en buitengewoon hoogleraar aan de K.U.Leuven

-Xavier De Keuleneer, vertegenwoordigt Belgacom Mobile

-Hans Reynders van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid

Er waren meer inschrijvingen voor het debat dan verwacht. Daarom werd 3 dagen tevoren beslist het debat te laten plaats vinden in een grotere zaal. Er was een opkomst met ongeveer een 80-tal personen. Het debat vond plaats in een aula vlakbij het Arenbergkasteel te Heverlee.

Eerst vond een lezing plaats door elkeen van het panel.

1. Hans Reynders

Dhr. Reynders heeft o.a. besproken:

-De ICNIRP-norm die gebaseerd is op thermische effecten.
-De Belgische Gezondheidsraad die een grotere veiligheidsmarge neemt dan de ICNIRP.
-De normen per gewest: Vlaanderen, Walloni en de strengere normen in Brussel.
-De normen in o.a. Parijs (2 V/m gemiddeld over 24u), Salzburg (resolutie),...

2. Vladimir Volski

Dhr. Volski had het het o.a. over:

-Straling = propagerende EM-golven: bijgevolg kan de straling op afstand gemeten worden.

-Er zijn 4 factoren die van belang zijn bij straling met name: frequentie, vermogen, afstand en de manier waarop de informatie gent wordt op de straling.

-Afstand is een belangrijke factor inzake de intensiteit van de straling (afstand x 10 => intensiteit van het vermogen wordt 100 keer kleiner).


3. Prof. Dr. Stefaan Van Gool (kliniekhoofd van de afd. kinderhemato-oncologie van het UZL en buitengewoon hoogleraar aan de KUL)

Prof. Dr. Van Gool heeft aan een hoog tempo verschillende onderzoeken overlopen. Men kan concluderen dat artificile elektromagnetische straling een impact heeft op o.a.:

DNA/RNA, Calcium-niveau, hersen-bloedbarrire (foto's van hersenen van muizen met duidelijk verschil), hersenactiviteit bij mensen, bloeddoorstroming, ortho- en parasympathisch zenuwstelsel bij elektrogevoeligen. Verder ook associaties van benvloeding door straling bij leukemie-patinten, kwaliteit zaadcellen, hersentumoren, Alzheimer, ADHD,...

Prof. Dr. Van Gool benadrukte dat of er al dan niet een oorzakelijk verband is er dan niet preventie er op zijn minst voorzorg moet komen vanuit de overheid. De overheid dient het voorzorgsbeginsel toe te passen, in concreto met het ALARA-principe ('as low as reasonably achievable') en het 'prudent avoidance' principe ('vermijd waar je vermijden kan').


4. Xavier De Ceuleneer

Dhr. De Ceuleneer heeft o.a. besproken:

-Dat er geen bewijzen zijn dat er schadelijke effecten veroorzaakt worden.

-Lagere normen betekenen meer antennes.

-De nieuwe Belgacom-brochure waarin aangeraden wordt om toch niet t lang te bellen met de gsm.

Nadien vond het debat zelf plaats. Uit het publiek kon men vragen stellen en de moderator richtte deze vragen rechtstreeks tot de panelleden.


Daar kwam ter sprake, dat:

-Er is geen maximum norm in het hoofdstedelijk gewest Brussel inzake antennes/masten van digitale televisie en radio.

-Is het nu wel of niet bewezen de schadelijkheid van straling? Volgens Prof. Dr. Van Gool kan men herhaaldelijk in experimentele studies duidelijk de schadelijke effecten aantonen, bijvoorbeeld op muizen. Het ultieme onweerlegbare experiment zou zijn, om hetzelfde toe te passen op mensen maar dat kan ethisch gezien natuurlijk niet.

-Steven Boone heeft uit het publiek de vraag gesteld waarom men zich voor de normen nog steeds baseert op de thermische effecten en niet op de a-thermische effecten die herhaaldelijk bewezen zijn te bestaan zelfs bij extreem lage waarden (zie o.a. 190 studies Dr. Warnke).

Met de bijkomstige vraag waarom de 0,6 V/m norm nog niet gepland is (alsook gevraagd in het BioInitiative rapport en de streefnorm is voor Vlaanderen, zie de resolutie van het Vl. Parl.) antwoordde dhr. De Ceuleer van Belgacom Mobile dat dit praktisch niet mogelijk is.

S.B. repliceerde dat dit perfect mogelijk is, en bovendien met beperkte investeringskosten voor de providers. S.B. verwees ook naar Salzburg en de 6 steden (waaronder 1 arrondissement in Parijs) waar men sinds enkele weken de 0,6 V/m norm toepast. Dhr. De Ceuleer was daar echter niet van op de hoogte. Prof. Dr. Van Gool ging mee in het debat met de bevestiging dat er inderdaad verschillende belanghebbenden of stakeholders in het gsm-verhaal betrokken zijn, waaronder de providers zelf...

Voor het oorspronkelijk debat met foto's zie:
www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=235:verslag-debatavond-straling-5-april-te-leuven&catid=43:nieuws-algemeen&Itemid=68 .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer