StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
21/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
20/09/17IoT 5
20/09/17Harmonische vervorming
20/09/17Vitamin B17: The Greatest
19/09/17Burn-out (toename)
19/09/17Schildklierkanker, toenam
18/09/17What science knows about
Berichten Nederland
28/09/17Nieuw boek: DE DRAADLOZE
21/09/17GGD Utrecht: een nieuw ge
20/09/17Ruimte in de ether voor 5
20/09/17De Impact-Academy en onze
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
21/09/17USA: Monterey County Proc
20/09/17USA: nieuwe 5G ellende: D
19/09/17USA: De jongeren van nu g
19/09/17USA: 5G opponents launch
Ervaringen | Appellen/oproepen
24/09/17Lichaamspanning en ele
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
Onderzoeken
20/09/17National Toxicology Progr
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/09/17USA situatie: WOZ waarded
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/09/17EHS regionale contactdage
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Verzet tegen plannen “Gratis internet met zicht op zee”.    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Verzet tegen plannen “Gratis internet met zicht op zee”.
dinsdag, 15 februari 2011 - Dossier: Berichten Belgie


Stopumts ontving op 15 febr. 2011 het onderstaande persbericht:

--------------------------------------------------------------------------

Persbericht:

Werkgroep Beperk De Straling verzet zich tegen plannen “Gratis internet met zicht op zee”.

Vorig jaar stuurde een consortium van internationale- en nationale wetenschappers, verbonden aan gerenommeerde universiteiten een open brief naar de Vlaamse steden en gemeenten waaronder Blankenberge om de geplande publieke draadloze internet projecten onmiddellijk te staken. De aanwijzingen en bewijzen dat de gepulste microgolfstraling afkomstig van deze wifi netwerken een schadelijke invloed hebben op de gezondheid van de bevolking en vooral dat van de kinderen stapelen zich op. Om die reden adviseert onze eigen Hoge Gezondheidsraad om een voorzichtige houding aan te nemen en het voorzorgsbeginsel strikter toe te passen.

Dit jaar nog deden enkele WGO topwetenschappers, waaronder Elisabeth Cardis coördinatrice van het Interphone onderzoek een dramatische oproep om vooral kleine kinderen te beschermen tegen de blootstelling aan o.a wifi-straling, vooral omdat de internationale veiligheidsnormen enkel betrekking hebben tot een korte blootstellingsduur van microgolven bij gezonde volwassen personen ..nota bene normen vastgesteld waarvan de resultaten enkel gebaseerd zijn na onderzoek op artificiële watermodellen.

Anderzijds dient er ook rekening gehouden te worden met het ethisch aspect zoals voorgeschreven in de code’s van Nuerenberg en Helsinki en de Conventie van de Rechten Van de Mens wat inhoudt dat wanneer men een bevolking blootstelt aan een product (hier straling) waarvan de veroorzaker geen bewijs heeft dat die blootstelling geen gevaar inhoudt voor de gezondheid, de ethische plicht heeft deze bevolking te informeren over de mogelijke effecten van de blootstelling op de gezondheid en bijkomend haar schriftelijke toestemming te vragen.

Tenslotte zal een overgroot deel van de strandbezoekers, incluis de vele kleine kinderen en baby’s onvrijwillig blootgesteld worden aan de straling van het draadloze internet terwijl zij zelf geen gebruik van de technologie maken. Erger nog, kunnen ook deze permanente straling niet verstandig te vermijden. (Prudent Avoidance).

Toeristen, ouders en kinderen die hun vakantie doorbrengen aan zee hebben geen behoefte aan het checken van e-mails of draadloos internet. Zij komen voor het strand, om er te spelen in een ongeremde sfeer, te genieten in gezins- of vriendenverband en zij zijn vooral op vakantie!

Onderzoek leert trouwens dat de behoefte aan e-mailen en internet zeer miniem is op publieke plaatsen , lokaties met sport, spel , recreatie en toerisme pleisterplaatsen en zich beperkt tot enkelingen. Tenslotte moet men zich ook afvragen of het wel levensnoodzakelijk is om je e-mails te checken op het strand en of het wel verstandig is om je laptop te gebruiken in een zanderige omgeving.

Daarom is het argument van de West-Vlaamse toeristische dienst Westtoer dat zij zogezegd ‘mikt op 95 procent van de dagjestoeristen die het grootste deel van hun tijd en de dijk doorbrengen’ totaal onzinnig. Vijfennegentig procent van de dagjestoeristen komen niet naar zee om te internetten en hebben ook geen laptop mee !

Het plan van Westtoer voor gratis draadloos internet met zicht op zee is een inbreuk op het recht om te verblijven in een gezond leefmilieu (art.23 GW) , is een schending van de ethische code en is het bewijs van het totaal negeren van het voorzorgsprincipe.

Het plan heeft ook geen enkel maatschappelijk draagvlak aangezien de overgrote meerderheid van de strandbezoekers incluis ALLE kleine kinderen geen gebruik zullen maken van het draadloze internet. Het plan is een misdaad tegen de menselijkheid omdat de kustbezoeker de straling niet verstandig kan vermijden en dus gedwongen wordt om zich passief bloot te stellen aan de straling. Westtoer levert ook geen enkel bewijs dat deze straling onschadelijk is waarbij zij dus niet kan garanderen dat het project geen gevaren inhouden voor de gezondheid van de kustbezoeker en de vele kinderen.

Wij zullen de Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van alle kustgemeenten op de hoogte brengen om dit project negatief te adviseren en indien nodig juridische stappen ondernemen.

Jan Allein
Coördinator
Werkgroep Beperk De Straling
Jan.allein@skynet.be
www.beperkdestraling.org
0473/990836


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer